NRK Meny
Normal

Trøtte elever dropper skoledagen

– Mange elever holder seg hjemme fordi de er uopplagte eller har vondt i hodet. Nå frykter forskeren for konsekvensene av ungdommenes dårlige uvaner.

Elever ved svømmehallen

Fra venstre: Per Kristian Gjerdem, Simen O. Hovland, Simon T. Dahl, Vilde J. Lekve, Vilde Hauge og William Alexander Bjørnsen er niendeklassinger ved Høyland ungdomsskole i Sandnes.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Litt vondt i hodet eller litt vondt i magen...da er jeg hjemme fra skolen.

– Hvis jeg ikke føler meg helt bra, eller har litt vondt i viljen.

– Dersom jeg er trøtt, da orker jeg ikke gå på skolen og blir hjemme.

Niendeklassingene på Høyland ungdomsskole i Sandnes er tydelige på at de ikke trenger være veldig syke for å holde seg hjemme fra skolen.

– Ei jeg kjenner farga øyenbrynene sine og de hovna opp. Da holdt hun seg hjemme.

– God nok grunn til å holde seg hjemme er dersom du ikke klarer å konsentrere deg.

Svarene fra elevene stemmer godt overens med den nye studien «Assessing reasons for school non-attendance» fra Universitetet i Stavanger. I den landsomfattende undersøkelsen er grunnene til skolefravær gransket.

– Det er veldig mange elever som oppgir at de er borte fra skolen på grunn av diffuse helseplager, som vondt i hodet eller at de er uopplagte. Dette er et svært overraskende funn, sier stipendiat ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, Trude Havik.

Dårlige holdninger
Trude Havik

Stipendiat Trude Havik ved Universitetet i Stavanger står bak studien om fravær i grunnskolen.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Dobbelt så ofte som reell sykdom er de diffuse helseplagene årsak for fraværet, viser forskningen. En av fem av de elevene som har fravær oppgir ymse grunner til at de holder seg hjemme.

– Vondt i magen kan vi jo alle ha, men vi går på jobb allikevel. Det samme må gjelde for skolen. Elevene bør komme seg opp og til skolen, så får de heller gå hjem hvis problemene øker utover dagen. Slike vondter går ofte over utover dagen, sier forskeren.

5465 elever på 6. til 10. tinn fra 45 skoler, landet rundt, deltok i undersøkelsen. Rundt 70 prosent oppga at de har vært borte fra skolen én eller flere dager de siste tre månedene. Av disse hadde 7,5 prosent mer enn åtte dager fravær, som utgjorde ti prosent eller mer fravær i den gitte perioden.

– Hvis jeg er skikkelig lei meg, da holder jeg meg hjemme. Det er for flaut å gråte på skolen, sier en av elevene.

Etterlyser tydeligere regelverk

Årsakene til fraværet fordelte seg i fire kategorier: sykdom, diffuse helseplager, skulk og skolevegring. I en klasse på 25 elever er det i snitt to elever som oppgir ugyldige grunner til fraværet, som skulk og skolevegring.

Kvalme, mensen og tretthet er blant eksemplene som ungdommene selv trekker fram som gode nok grunner for å droppe skoledagen. Forskeren er uenig i at grunnene holder mål:

– Dette er ikke gyldige grunner til fravær, men det er derimot reelle sykdommer som omgangssyke og feber, sier Havik.

Rannveig Bærheim

Rannveig Bærheim er rektor ved Høyland ungdomsskole i Sandnes.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Skolene her til lands må bli mye tydeligere på hva som er gyldig og ugyldig fravær, legger hun til.

Vil bedre samarbeidet med foreldrene

Rektor ved Høyland ungdomsskole, Rannveig Bærheim, sier det har vært et økende problem at elever dropper skolen med ugyldig grunn.

– Det er vanskelig å gjøre noe med dette problemet hvis vi ikke har foreldrene med på laget. De fleste foresatte er nok like strenge som de alltid har vært, men vi ser at det er noen som ikke klarer å stå imot presset fra ungdommene, sier hun.

– Mine foreldre sier at jeg må på skolen og prøve. Dersom det ikke blir bedre får jeg heller gå hjem, sier elev Vilde Hauge.

Elev William Alexander Bjørnsen har det annerledes.

– Hvis jeg sier hjemme at jeg er syk spør foreldrene mine om jeg er sikker. Dersom jeg da sier jeg, er det ok, sier han.

Økende samfunnsproblem

Forskeren frykter for konsekvensene av ungdommenes dårlige uvaner.

– Hvis de unge etablere stygge uvaner tidlig, er det vanskelig å snu, sier Havik.

– Dårlige uvaner kan følge elevene inn i arbeidslivet og gjør ugyldig fravær mer legitimt. Det er også et samfunnsansvar, fordi diffuse helseplager er en økende grunn til fravær fra jobb, samtidig som det er et økende problem blant barn og ungdom generelt, sier Havik.

Elevene selv mener ikke de har problemer med å endre holdningene når arbeidskarrieren tar til.

– Vi går jo bare i niende klasse. Vi klarer å ta oss sammen, sier Hauge.

– Fravær har ikke så mye å si på skolen, men det er klart at det får større konsekvenser dersom vi holder oss hjemme fra jobb med vondt i magen, legger Bjørnsen til.