NRK Meny
Normal

Trosser Helse Vest styret

Styret i Helse Stavanger vil fortsatt arbeide for å få det nevrokirurgiske tilbudet de ønsker seg.

Styremøte Helse Vest

Stemte nei til Stavanger

Foto: Rolf Marnburg / NRK

I en pressemelding skriver styreleder Steinar Olsen at de tar vedtaket i styret i Helse Vest til orientering, men at de vil forsette arbeidet med å opprettholde og videreutvikle den nevrokirurgiske virksomheten i Stavanger.

- Det ville være oppsiktsvekkende om vi hadde godtatt vedtaket i dag som i realiteten innebærer nedbygging av tilbudet, sier Olsen.

I morgen skal styret i Helse Stavanger ha et møte med Helse Vest om saken. Olsen sier at det kan se vanskelig ut å bli enige med Helse Vest, men at de må prøve den veien først.

- Vi vil ha kontroll over nevrokirurgitilbudet selv. Befolkningen i Rogaland skal ha et så godt tilbud som mulig, sier Olsen.

Alle utfall av møtet er mulig, også at styret i Helse Stavanger kan bli bedt om å gå. I pressemeldingen som ble sendt ut tidligere i dag skriver styredelederen at dersom uttalelsene fra Helse Stavanger oppfattes i strid med vedtaket til Helse Vest blir det opp til å trekke konklusjonene.

Vedtaket i styret i Helse Vest innebærer at tilbudet om nevrokirurgi opprettholdes som i dag og at virksomheten styres fra Bergen.

Planen er at to nevrokirurger skal ansettes i Bergen og pendle til Stavanger. Samtidig skal en nevrokirurg bli ansatt i Stavanger, men bruke deler av arbeidstiden sin i Bergen. Planlagte hjernesvultsoperasjoner, som har vært i stridens kjerne, skal kun utføres i Bergen.

- Det ville være svært tragisk om det blir nedbygging av nevrokirurg-tilbudet i Stavanger, sier Olsen.