Tror på raskere fremdrift for dobbeltsporet på Jæren

Lokale politikere tror arbeidet med reguleringsplan for dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø kan starte allerede neste år.

Jærbanen mellom Bryne og Nærbø

Reguleringsplanen for dobbeltsporet skulle egentlig ikke starte opp før tidligst 2023.

Foto: Njål Svingheim / Jernbaneverket

– Vi fikk forståelse for vårt behov om å begynne å planleggingen av dobbeltsporet. Det er veldig mange bedrifter og boliger som har planer langs sporet og vi har behov for å vite nøyaktig hvor sporet skal ligge, sier Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese.

Sammen med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og resten av Jærordførerne møtte hun jernbanedirektøren i dag.

Ane Mari Braut Nese

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese mener det haster med å få slått fast nøyaktig hvor det nye jernbanesporet over Jæren skal ligge.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi opplevde at det var vilje til å få til dette, og de skisserte en løsning som kan bringe oss litt nærmere målet.

Jernbaneverket har tidligere publisert en silingsrapport som sier noe om hvor de foreslår at sporet skal ligge.

Jernbaneverket anbefaler å videre med "korridor 1 og korridor 2" i planleggingen av dobbeltspor på Strekningen Sandnes – Nærbø. Utredningen viser at dette beslaglegger mindre landbruksareal enn korridor 3 som en ny og rettere trasé med ny lokalisering av Klepp stasjon.

En ny sjanse

Høringen er planlagt etter sommerferien/tidlig høst. Reguleringsplanen skulle egentlig ikke starte opp før tidligst 2023. Jærbanen strekker seg ca. 74 km fra Egersund i sør til Stavanger i nord med til sammen 19 stasjoner og holdeplasser.

– Å lage en reguleringsplan for dette koster mellom 500 og 800 millioner, dersom ministeren får tilbakemelding fra mange deler av regionen, så kan det hende en ser at her må det bevilges penger.

Jærordførerne har ikke fått konkrete lovnader om at nå skjer det noe.

– Men vi har hvert fall fått en ny sjanse til å overbevise dem, sier hun.

Solveig Ege Tengesdal

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal tror at arbeidet med en reguleringsplan for dobbeltsporet kan starte våren 2017.

Foto: Erik Waage / NRK

Hjalp det å mase?

– Ja, istedenfor å legge det til side og gi opp, har de gitt oss en ny sjanse til å få løftet det opp en gang til, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Hun mener det gjør inntrykk at alle jærordførerne samles på jernbanedirektørens kontor for å fronte viktigheten av å få avklart planen for dobbeltsporet tidlig. Fylkesordføreren tror høringen til høsten vil ha stor betydning for det videre arbeidet.

Tengesdal tror høringen til høsten vil ha stor betydning for det videre arbeidet, og at en eventuell reguleringsplan kan startes allerede våren 2017.

– Den kan være den kommer før NTP er vedtatt dersom tilbakemeldingene er veldig tydelige på dette, men det gjenstår jo å se, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland