NRK Meny
Normal

Tror på ny storhetstid

Styreleder Ole Rugland tror på en ny storhetstid for Viking. Klubben vil øke stadionopplevelsen for vanlig publikum og til vinteren vedtar også styret strategien for fremtiden. Da vil Rugland fortsatt være med.

Ole Rugland
Foto: NRK

Etter nok en skuffende sesong og noen uker i tenkeboksen har Ole Rugland bestemt seg for at han ikke vil trekke seg som styreleder i Viking. Som styreleder var Rugland den som satt med hovedansvaret for å sparke Tom Prahl og ansette Tom Nordlie i en febrilsk kamp for å overleve blant de beste. Men da plassen ble berget i siste kamp og alle håpet at Nordlie skulle fornye kontrakten, forsvant også den fargerike østlendingen ut av Viking stadion.

Nordlie valgte Lillestrøm, og en av to årsaker Nordlie selv trakk frem som begrunnelse for valget var at den sportslige kompetansen i styret i Lillestrøm var større enn i Viking.

 

Nordle valgte LSK
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

- Jeg tror ikke det var en viktig årsak til at han ikke ville bli. Når det er sagt, er vi opptatt av at styret i Viking har fotballfaglig kompetanse så vel som markeds-, økonomi- og ledelseskompetanse. Styret i en fotballklubb på toppnivå bør ha komplementær kompetanse, og utgjøre et sterkt og godt styre. Det er viktig at vi hele tiden har personer i vårt styre som har fotball faglig kompetanse. Det er imidlertid viktig at styret ikke blir for operativ i sportslige spørsmål, men trekker opp rammer og mål, vedtar strategier og lar den sportslige ledelse gjennomføre det uten for stor daglig inngripen, sier Rugland.

 

 - Vil det være naturlig å heve den sportslige kompetansen i Vikings styre i form av en annen representasjon enn i dag?

- Det får være medlemmene i Viking og aksjonærene i aksjeselskapet som får diskutere dette til våren når det avholdes årsmøte/generalforsamling, sier Rugland.

Kompetanse

Det store flertallet i styret i Viking er også aksjeeiere i klubben. Men Rugland ser ingen fare i at vedtak som fattes og strategier som legges i Viking i for stor grad kan være et resultat av økonomiske egeninteresser fremfor sportslige.

- Jeg tror ikke at de styremedlemmene, eller ledelsen i Viking som også er aksjonærer gjør dette for egne pengers skyld. Det er imidlertid svært positivt at flest mulig i og rundt Viking er aksjonærer og viser med det at de har tro på det vi driver med. Det er stor enighet i styre og ledelse om at det kun er sportslig suksess over lang tid som gir varige verdier i Viking, sier Rugland.

 - Er det en svakhet eller en styrke for en moderne fotballklubb at næringslivet i så stor grad som i Viking overtar styrerommet?

- En fotballklubb som Viking med nærmere 100 mill. kroner i omsetning og 50 ansatte er en stor virksomhet som krever god ledelse og styring. Det er derfor viktig at vi har den rette kompetansen i styre og ledelse til å ivareta dette. Personene er valgt ut fra kompetanse og ikke ut fra hva de ellers gjør i det daglige. Jeg tror vår organisasjonsmodell sørger for at det ikke kun er folk ”utenfra” som styrer.

Angrer?

- Betyr det at du er fornøyd med den selskapsmessige organiseringen av klubben?

- Vi har en modell som prøver å forene kreftene mellom medlemmene i klubben og aksjonærene i aksjeselskapet ved at vi har et styre hvor begge parter er representert. Dette sikrer etter min mening en større kompetanse i styrerommet, og vi får ikke de store konfrontasjonene mellom disse interessegruppene som vi ser i andre toppklubber i Norge, mener Rugland.

 - Er det avgjørelser som styret har tatt som du angrer på i ettertid?

- I ettertid kan du alltid se at noen av de beslutninger som er tatt ikke alle har hatt den tilsiktede effekt. Men slik vil det alltid være. Det er imidlertid viktig at vi kontinuerlig evaluerer våre beslutninger slik at vi lærer og er i stand til å gjøre korrigerende tiltak.

Manglet strategi

- Noen har hevdet at Viking de senere år har manglet en klar strategi, klare målsetninger og en klar visjon. Er du enig i det?

- Målene har vært klare, men en skriftlig nedfelt sportslig strategi har manglet. Det siste året har vi imidlertid arbeidet med å få dette diskutert og nedfelt på papiret. Vi forventer å ha dette klart i løpet av vinteren.

- Men dere har de siste årene ansatt ulike trenertyper med ulike fotballfilosofier og også forfektet en rekrutteringspolitikk som har skiftet radikalt?

- Dagens Tippeliga er svært tett og avstanden mellom topp og bunn er som kjent liten. Konsekvensene av å rykke ned er store. Avhengig av på hvilket nivå og situasjon klubben befinner seg i, må vi som styre sette inn tiltak som vi mener er de rette der og da. Du kan gjerne kalle det situasjonsbestemt ledelse. Det som er viktig at de virkemidlene som settes inn på kort sikt ikke ødelegger for de langsiktige linjene. Dette må jeg innrømme har vært svært vanskelig, og skjønner at for utenforstående kan noe av dette ha virket vinglete, sier Rugland.

- Hva er din største suksess som styreleder og din største fiasko?

- Sportslig har jeg dessverre ikke så mye å skryte av, så lenge topplassering i Tippeligaen er målsettingen. Bygging av ny stadion og konsekvensene av dette er imidlertid positivt. Vi har også bygget opp en profesjonell administrasjon og ledelse som sørger for at Viking blir drevet bra med godt internt arbeidsmiljø, godt forhold til sponsorer og andre samarbeidspartnere og solid økonomi, sier Rugland.

Ny storhetstid

 

Ny storhetstid for Viking?
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

 

Ole Rugland har fått mye kjeft i løpet av sesongen 2006. Svake sportslige resultater og trenerskifter har fått mye negativ oppmerksomhet. Rugland har frontet det meste og opplevde deler av høsten som ”et kjør”. Likevel har han valgt å ikke trekke seg som leder når generalforsamlingen finner sted på vårparten.

- Vervet som styreleder i Viking er krevende, og det er derfor viktig at du er motivert for dette. Nå ser jeg frem til neste år med entusiasme og tro på at vi har et godt fundament for en sportslig fremgang. Dette har jeg lyst å være med på, sier Rugland.

- Er det realistisk at Viking kan oppleve en ny storhetstid på linje med 70-tallet og RBK de siste 15 årene?

- Ja, hvorfor ikke? Vi har i utgangspunktet de nødvendige ressurser; moderne stadion, god økonomi, dyktig ledelse og administrasjon, stor støtte fra supportere og sponsorer og ikke minst nå gode trenerresurser og spillere, sier Rugland.

Vippene

Da Viking planla nytt stadion ble det også bygget 39 VIP-losjer hvor næringslivet har stått i kø for å flytte inn i. Her serveres det tre retters middag før kampene før inviterte gjester loses ut til de beste plassene på tribunen.

I løpet av få år vil samtlige eliteserielag tilby slike losjer. De gir økte inntekter til klubbene og for Vikings del utgjør omsetningen på VIP-losjene alene 12 millioner kroner.

Kritikerne mener at den gamle arbeideridretten er blitt en arena for eliten og næringslivstoppene som annen hver søndag møtes på hjemmearenaen . De har sine egne innganger, sine egne stuer, kan nyte middager og alkohol før kamp uten innsyn, har sine egne plasser og er fysisk atskilt fra resten av publikum.

Klasseskille

Enkelte kritikere går så langt som å hevde at en moderne fotballarena som Viking stadion skaper en form for klasseskille i en idrett som tradisjonelt har vært en arena hvor topplederne og drosjesjåføren sto i den samme pølsekøen og urinerte på de samme toalettene. Spørsmålet er om dette på sikt kan representere et problem for idretten?

 

Ole Rugland
Foto: NRK

-Dette er et betimelig spørsmål som vi er opptatt av. Markedsavdelingen i Viking arbeider med en plan for hvordan vi kan forbedre stadionopplevelsen for ”vanlige publikum”. Når det er sagt tror jeg ikke at folk flest opplever stadion vår som svært avskilt. Det var et poeng når vi laget stadion at den skulle være intim og at vi alle skulle ha følelsen av å være sammen. Derfor er det liten forskjell på setene, og alle har samme varmeforhold enten du er VIP eller vanlig publikum. Serieinnspurten i år, viser også at Viking er hele regionens lag og har støtte fra alle samfunnslag. Det skal vi sørge for fortsetter, og at alle skal føle seg velkomne til Viking og stadion, sier Rugland.

 

Eiere og drift

Næringslivet både i Stavanger-regionen og i byer med eliteserielag som har bygget eller planlegger bygging av nye arenaer med helt andre fasiliteter går langt tyngre inn i klubbene i dag enn for få år tilbake. Det er slutt på den tiden hvor frivillige og idealister tar verv som ledere og styremedlemmer.

- Ser du en fare i at eierne i for stor grad legger seg opp i driften - også det sportslig?

- Det er viktig at det er klare skiller og mandat/ansvar mellom eiere, styre, ledelse og administrasjon. Dersom det er klarlagt er jeg ikke redd for det. Det som kan være en fare er en større avstand mellom as'ene og de klubbene disse springer ut av. Det er årsaken til at vi i Viking har organisert oss med et styre hvor begge parter sitter rundt bordet samtidig og diskuterer, sier Rugland.