Han tror på flertall for tiggeforbud

Det kan bli tiggeforbud i Stavanger. Regjeringen vil endre politiloven slik at kommunene kan innføre forbud mot tigging i sine politivedtekter.

John Peter Hernes

Gruppeleder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes, går inn for tiggeforbud i Stavanger.

Foto: Kaj Hjertenes

– Det er veldig bra at kommunene nå får den anledningen. Jeg synes det er riktig at dette er noe som den enkelte kommune kan ta stilling til.

Det sier gruppeleder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes, som går inn for tiggeforbud i Stavanger.

Striden om tiggeforbud har pågått i flere byer i Norge gjennom mange år, også i Stavanger. nå ønsker regjeringen å åpne for at den enkelte kommune kan innføre et slikt forbud i egne politivedtekter.

Får hjelp fra Senterpartiet

Ved hjelp av Senterpartiet kan regjeringen sørge for at norske kommuner på eget initiativ forbyr tigging. Støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre går imot, men regjeringen går inn for kommunale tiggeforbud i et høringsbrev som ble sendt i forrige uke, melder Aftenposten.

Tigging

Det kan bli innført forbud mot tigging i Stavanger etter at regjeringen vil åpne for at norske kommuner kan legge slike forbud inn i politivedtektene.

Foto: Malene Myrestrand

Hernes ønsker forslaget velkommen.

– Tigging er nok først og fremst et byfenomen. Derfor er det er ikke behov for noen nasjonal føring. Dette gjør at vi i Stavanger, der jeg tror det er flertall for tiggeforbud, kan ta det opp og få lagt det inn i våre vedtekter, sier Hernes.

Vil sikre innbyggernes trygghet

I høringsbrevet skriver Justis- og beredskapsdepartementet at dagens regler ikke gir kommunene gode nok virkemidler til å forebygge kriminalitet, sørge for ro og orden, samt sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen.

Justisdepartementet vil derfor endre politiloven slik at kommunene kan innføre forbud mot tigging i sine politivedtekter.

Senterpartiet har programfestet et forbud mot tigging som håndheves lokalt.

Høyres Anders B. Werp som er nestleder i Stortingets justiskomite, utelukker ikke at regjeringspartiene vil søke støtte hos Sp. Han utelukker heller ikke at Arbeiderpartiet stemmer for et slikt forslag.

– Jeg vil ikke se bort fra det, men forskutterer heller ikke støtte fra dem, sier Werp til Aftenposten.