Elbilene må trolig betale i bomstasjonene fra 2018

Lederen for samferdselsutvalget i Rogaland regner med at elbil-betaling i bomstasjonene kommer om knapt to år. Elbilforeningen mener det er altfor tidlig

Elbiler i Bygarasjen i Bergen

Lederen for samferdselsutvalget i Rogaland regner med at elbil-betaling i bomstasjonene kommer om knapt to år. Elbilforeningen mener det er altfor tidlig.

Foto: Anette Kronstad Sørheim / NRK

– Jeg synes vi alle skal betale for det produktet vi bruker. Jeg har aldri vært tilhenger av at elbilene skal gå gratis i bomringen eller på ferjer. Jeg hadde jo håpet at en bil er en bil, uansett hva slags drivstoff den bruker.

Det sier Pål Morten Borgli (Frp) som er styreleder i Nord-Jæren bompengeselskap.

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli (Frp), som er styreleder i Nord-Jæren bompengeselskap, mener elbilene bør betale i bomringene.

Foto: Ståle Frafjord

Elbiler sto for nesten 1,3 millioner bompasseringer på Nord-Jæren i fjor . Det er dobbelt så mange som året før, og betyr inntektssvikt for bompengeselskapet

Selskapet taper penger, både fordi elbiler som kjører gratis står for stadig flere av bompasseringene, og på grunn av generell trafikknedgang i Stavanger-området.

Halv takst på ferjer

I Finnfast har elbilandelen økt fra 0,3 da tunnelen åpnet i 2010 til nesten tretti prosent nå. Finnfast AS fikk redusert inntektene med en million kroner fra 2014 til 2015.

Det er den samme utviklingen ellers i Rogaland og over hele landet ellers.

Dessuten er det færre biler på veiene i Rogaland på grunn av dårligere privatøkonomi og mindre fart i næringslivet.

Fylkespolitikerne har gjort et grep når det gjelder ferjene som fylket har ansvaret for. Her skal elbilene betale halv takst fra 1. juni 2016.

Arne Bergsvåg

Arne Bergsvåg (Sp), som er leder for samferdselsutvalget i Rogaland, tror det blir bombetaling for elbiler fra 2018.

Foto: Vindafjord Kommune

Bombetaling fra 2018

– Når det gjelder elbiler, så er jo dette et problem som alle bomringene har i storbyene. Jeg regner med at det kommer endringer fra samferdselsdepartementet.

Det sier Arne Bergsvåg (Sp) som er leder for samferdselsutvalget i Rogaland. Han regner med at det vil bli foreslått halv takst for elbilene også i bomringene.

– Når dette er lagt inn som en del av Nasjonal transportplan vil det være naturlig at det trer i kraft når den trer i kraft fra 1. januar 2018, mener Bergsvåg.

For tidlig

Einar Vestad, styreleder i Elbilforeningen i Rogaland, synes fylkespolitikerne overdriver hvor mye av inntektsnedgangen i bomringene, som skyldes elbilen.

Einar Vestad

Einar Vestad, styreleder i Elbilforeningen i Rogaland, synes fylkespolitikerne overdriver hvor mye av inntektsnedgangen i bomringene, som skyldes elbilen.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Tallet på elbil-passeringer har doblet seg på et år, men det er likevel ganske få, sier Vestad.

– Tre prosent er jo ikke veldig mye da, mener han.

Han mener det er for tidlig å innføre bombetaling for elbilene fra 1. januar 2018.

– Det er altfor tidlig fordi du mister mange potensielle kjøpere med å skape den usikkerheten med å sette en dato så nært i tid, sier Vestad.

Det er regjeringen som bestemmer hva elbilene skal betale i bomstasjonene.