Hopp til innhold

Tror oljekrisen vil vare i mange år

Krisen i offshorenæringen er dypere og blir mer langvarig enn ventet, mener bransjeorganisasjonen Maritimt Forum. De forventer nye politiske løsninger.

Solstad Offshore

13 av skipene til Solstad Offshore, et av landets største offshorerederi, ligger i dag i opplag. Direktøren tror det blir flere før krisen gir seg.

Foto: Solstad Offshore

– Vi mistet 1311 arbeidsplasser i 2015 på Haugalandet og i Sunnhordland. Bedriftene har rapportert om ytterligere 621 færre i løpet av 2016, sier Sverre Meling.

Den daglige lederen i bransjeorganisasjonen Maritim forum for Haugalandet og Sunnhordland melder prognosene overstiges.

– Vi har allerede sett at det forsvinner flere jobber i år enn bedriftene antok ved årsskiftet. Det er forferdelig trist, sier han.

– I begynnelsen på dårlige tider

Utviklingen gjør at Meling sammenligner dagens situasjon med den krisen som rammet skipsfartsnæringen i 1973, som varte i 15 år.

– Vi har ikke sett slutten på det ennå, på langt nær. Vi er i begynnelsen av de dårlige tidene, og det kommer til å skje mye i bransjen, sier Lars Peder Solstad, administrerende direktør i Karmøy-rederiet Solstad offshore og nylig avgått president i Norges Rederiforbund.

Sverre Meling og Maritimt forum møtte Rogalands-benken i forrige uke.

– Vi er inne i en dyp krise. Politikerne våre må være våkne, for en tid som dette krever mer av dem enn noensinne. De må ta de riktige grepene for fremtiden. Vi risikerer at deler av verdiskapingsgrunnlaget vårt blir borte for alltid, sier Meling.

Går hardt ut mot formuesskatten

– Hva bør politikerne gjøre?

– De bør prioritere kompetansehevende tiltak og teknologioverføring. Nettolønnsordningen for sjøfolk og rederibeskatningsregimet kan utvikles videre. De må bruke alle ressurser på å tenke klokt om fremtiden, sier Meling.

Solstad offshore på Karmøy er et av de største offshorerederiene i Norge og har per i dag 13 skip i opplag. Administrerende direktør Lars Peder Solstad sier næringen først og fremst må ordne opp i krisen selv og påpeker at de allerede har fått god politisk drahjelp via regjeringens nye maritime strategi. Samtidig etterlyser også han et konkret tiltak.

– Formuesskatten bør vi fjerne nå. Den er direkte ødeleggende i tider som nå der en blir beskattet av verdier som ikke er der, sier Solstad.

– Må sikre kompetansen

– Formuesskatten er allerede redusert, og vi jobber med å redusere den ytterligere, sier leder av Stortingets arbeidskomité, Arve Kambe fra Høyre.

Han er klar på at regjeringen både har levert, og skal levere, gode løsninger for å avhjelpe krisen.

– Vi skal sikre flere norske sjøfolk og flere norske skip ved å tillate mer innflagging til Norge. Det er også viktig med et lavere skatte- og avgiftsregime som styrker kompetansekraften. Vi jobber med å utvide og lovfeste nettolønnsordningen for norske sjøfolk, og vi har utvidet permitteringsregelverket til 52 uker som bidrar til å opprettholde kompetansen i utfordrende tider, sier Kambe.