Hopp til innhold

Tror kutt i skolen fører til flere «dropouts»

Stavanger-skolene må trolig kutte flere millioner kroner på grunn av svikt i skatteinntektene. De mest alvorlige konsekvensene vil først bli synlige flere år frem i tid, mener kommunalt foreldreutvalg.

skole

KUTT PÅ NESTEN 17 MILLIONER: Mandag presenterte rådmannen i Stavanger forslag til kutt i skolen som innebærer nesten 16,5 million mindre penger til grunnskolene i kommunen.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no

Ingunn Rimereit og Nina Bøhnsdalen

Ingunn Rimereit (t.v.) og Nina Bøhnsdalen i KFU i Stavanger er bekymret for senvirkningene til kuttene som nå kan bli vedtatt.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

Rådmannen i Stavanger foreslo mandag at Stavanger-skolene skal kutte 16,5 millioner kroner. Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger (KFU) reagerer kraftig på kuttene, og sier det blant annet kommer til å gå utover tilpasset undervisning.

Ringvirkningene kan bli dramatiske, mener Nina Bøhmsdalen i KFU.

– Vi vil ikke se resultatene før om ganske mange år. Men når vi må kutte i grunnskolen betyr det at barna ikke får det de trenger av opplæring, derfor er vi bekymret for at flere vil falle ut av den videregående skolen, sier Bøhmsdalen.

Millionkutt på fem måneder

John Peter Hernes

John Petter Hernes (H) har selv barn i Stavanger-skolen. Han går ikke med på KFU sin påstand om at han bagatelliserer alvorligheten i kuttene.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Frykten er at elevene ikke blir sett med større klasser og færre lærere.

– Vi syns det er vanskelig for skolene. Allerede før kuttene har vi fått tilbakemelding fra skolene om at de ikke klarer å holde budsjettet. Vi må huske at dette ikke er snakk om et årskutt, men et kutt som må gjøres i løpet av fem måneder, sier Rimerei styreleder Ingunn Rimereit i KFU.

Hun sier dette om hvordan kuttene vil ramme.

– Det betyr en del lærerstillinger, det kan gå utover tilpasset opplæring som elevene har krav på, der det er utfordringer vil det i alle fall ikke bli mindre utfordringer, sier Rimereit.

– Politikerne ser ikke alvoret

Nina Bøhmsdalen understreker at politikerne i Stavanger har vært opptatt av problemstillingen rundt viktigheten av et godt undervisningstilbud i grunnskolen.

– Politikerne i Stavanger har tydelig vedtatt at de ønsker å satse på tidlig innsats i skolen, for de vet hvor viktig det er med grunnleggende ferdigheter tidlig. Derfor er dette veldig bekymringsfullt med tanke på elevene, sier Bøhmsdalen.

Nå retter hun pekefingeren spesielt mot Høyres John Peter Hernes, leder for oppvekststyret i kommunen. KFU mener at Hernes bagatelliserer kuttene de selv beskriver som dramatiske.

– Vil være realistisk

Hernes, som selv har barn i skolealder som rammes av kuttene, er ikke enig. Han er klar på at Stavanger har og fortsatt vil ha en god skole.

– Vi skal se veldig nøye på hva vi kan gjøre med det nye kuttforslaget. Likevel må jeg at det blir vanskelig å skjerme skolen når inntektene fortsetter med å falle. Jeg vil ikke bagatellisere, men være realistisk med tanke på hvilke ressurser vi har og hva vil ha framover, sier høyrepolitikeren.

KFU vil nå sende en bekymringsmelding til kommunen før saken skal opp før sommerferien.