Tror ikke staten overtar

Ordfører Petter Steen i Haugesund frykter ikke at kommunen skal bli satt under statlig styring etter Terra-skandalen

Ordfører i Haugesund Petter Steen
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Ordførerne i de åtte Terra-kommunene møter kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa for første gang etter at skandalen var et faktum i november.

Terra-kommunene kan få statlig hjelp om de ber om det. Men først må de umyndiggjøre seg selv, og la staten ta over styringen av kommunenes økonomi.

Det kan bli konsekvensen hvis kommunene må dekke inn tapene etter Terra-skandalen over fire år, slik kommunalministeren vil.

Har ikke oversikt

Ordfører i Haugesund Petter Steen, mener det er for tidlig å spekulere i om Haugesund kommer til å bli satt under statlig styring, fordi det ennå ikke er klart hvor mye kommunen taper.

Ved årsskiftet ble Haugesund forespeilet et tap på rundt 90 millioner kroner, men Steen ønsker ikke å kommentere et eventuelt tap.

- Vi avventer sluttsummen hos oss, og den har vi ikke oversikt over enda. 

Går ikke konkurs

En kommune kan ikke gå konkurs. Men en kommune kan settes under statlig administrasjon, det nærmeste en kommune kan komme en konkurs.

- Det betyr at kommunen stopper alle utbetalinger. Deretter blir kommunen satt under administrasjon av et eget tilsynsutvalg som oppnevnes av departementet, sier Jan Fridtjof Bernt, Norges fremste ekspert i offentlig rett ved Universitetet i Bergen,

Vil styre selv

- Det er ikke grunn til å frykte å bli satt under administrasjon bortsett fra at en ikke har samme handlefrihet når det gjelder låneopptak. Men vi skal uansett gjøre alt som er i vår makt på å ikke komme i den posisjonen, sier Steen.

Staten kan gi Terra-hjelp