Hopp til innhold

Tror fastpris kan få flere til å ta drosje

På to år har antall drosjeturer fra holdeplasser i Stavanger-området blitt halvert. Deler av næringa tror at forutsigbar pris kan hjelpe, men sjåfører er skeptiske.

Drosjer i kø på Stavanger lufthavn Sola

Lange rekker av drosjer er ikke et uvanlig syn på Stavanger lufthavn, Sola. I lang tid har det vært flere sjåfører og biler enn etterspørselen i oljefylket skulle tilsi.

Foto: Ingvild Lygren / NRK

– Mange kunder ønsker dette. Jeg forstår at de vil ha forutsigbarhet, sier Svein Svimbil, daglig leder i Stavanger Taxi.

Svein Svimbil
Foto: Ingvild Lygren / NRK

Fra høsten planlegger selskapet å innføre fastpris på drosjeturer, både for privat- og bedriftskunder. Bakgrunnen er de store utfordringene drosjenæringa i Stavanger-området står og har stått overfor de siste månedene.

I takt med oljeprisen og antallet ansatte i bransjen, har passasjertallene stupt.

Halvparten så mange fra holdeplass

Høsten 2015 ba drosjenæringa sågar fylkespolitikerne om å kutte drastisk i antall løyver. Politikerne vedtok et kutt på 15 prosent, men fremdeles er det for mange biler i forhold til antall passasjerer, ifølge Svimbil.

– Spotmarkedet, altså passasjerer som går på fra holdeplass, er halvert siden 2014, når vi sammenligner årets fem første måneder. I tillegg er det færre telefoner, men noen flere som bestiller via app, sier Svimbil.

Adem Duranovic
Foto: Ingvild Lygren / NRK

En av holdeplassene hvor nedgangen har vært stor, er Stavanger lufthavn, Sola. Nedgang i flytrafikken betyr også færre drosjereisende til og fra flyplassen. En av sjåførene som merker det, er Adem Duranovic.

500 kroner mindre per dag

Han jobber i Miljøtaxi Stavanger, et selskap som allerede har senka prisene i håp om å tiltrekke seg flere kunder.

– Vi senka prisene i slutten av mars. Det har ikke gitt resultat, sier han.

Priskuttet har ifølge Duranovic kun ført til at han må jobbe mer for å tjene like mye som før.

– Jeg taper cirka 500 kroner hver dag på grunn av lavere pris, men får ikke flere turer.

Lars Alsåker
Foto: Ingvild Lygren / NRK

Skeptisk

Lars Alsåker i Sandnes Taxi er også skeptisk til senking av priser og innføring av fastpris.

– Det blir på en måte et sosialt eksperiment, som næringa ikke har helt tro på, sier han.

Men fastprisen kommer uansett. Allerede fra tidlig høst skal den virke for alle drosjeeiere som er tilknytta Stavanger Taxi. Kunder som bestiller en drosjetur via app skal kunne velge mellom fastpris eller variabel pris. Håpet er å ikke miste enda flere kunder.

Populær fastpris

Høsten 2014 innførte Norgestaxi fastpris for alle som bestiller via deres app.

– Fastpris har ført til at vi unngår diskusjoner om pris eller rutevalg, sier viseadministrerende direktør Erlend Eidsvoll i Norgestaxi.

– Gjelder fastpris dersom en blir stående i kø også?

– Ja. Når fastprisen blir regnet ut, får kunden også et tidsestimat på hvor lang tid turen vil ta. Kunden betaler ikke ekstra dersom drosjen blir stående i kø. Den regningen betaler vi, det er litt av policyen. Kundene skal ha tillit til at prisen de har fått oppgitt, er den de betaler uansett, sier Eidsvoll.