Mobbeekspert: – Systemet er av og til mer opptatt av å beskytte seg selv enn elevene

Førstelektor Grete Sørensen Vaaland tror ikke mobbesaken i Stavanger er enestående. Nå mener hun det er på tide å få flere av disse fram i lyset.

Grete Sørensen Vaaland

Grete Sørensen Vaaland har jobba med mobbeproblematikken i mange år. Hun mener mobbesaken i Stavanger burde vært håndtert på en helt annen måte, både av skolen og kommunen.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Det viser et ris bak speilet, som vi har i norsk skole, og som må bli tatt på alvor, sier Grete Sørensen Vaaland.

Hun er førstelektor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, og har jobba mye med mobbeproblematikk.

Vaaland syns det er trist å høre om Stavanger-eleven, som i flere år blei systematisk mobba og mishandla. Kommunen betalte 550.000 kroner i oppreisning til den nå 18 år gamle gutten, og ba om at saken skulle holdes hemmelig.

– Vanlig at skoler skyver fra seg ansvar

– Dette er nok et eksempel på et barneliv, ungdomsliv og kanskje voksenliv, som har blitt torpedert av at andre barn har vært systematisk voldelige. De voksne rundt har latt de sterkeste vinne, sier Vaaland.

Skolen som 18-åringen gikk på, benekta at det hadde foregått systematisk mobbing, mens politiet og hjelpeapparatet hadde en annen oppfatning.

Vaaland understreker at hun ikke kjenner detaljene i denne saken, men sier det finnes flere eksempler på ansvarsfraskrivelse fra skoler.

– Vi kjenner til mange historier der skoler i det lengste skyver fra seg ansvaret rundt mobbing, og barn og familier blir stående alene. Det dreier seg nok både om at kunnskap, kompetanse og holdninger glipper, sier hun.

Skoler må kunne mer om mobbing

– Har vi i dag en skole som er mer opptatt av å beskytte seg selv enn elevene?

– Dessverre er min erfaring at systemet av og til er mer opptatt av å beskytte seg selv enn å beskytte individene, som her er elevene.

Hun mener likevel at det også finnes mange eksempler på skoler som er flinke på å håndtere mobbing, men sier det generelt er stort forbedringspotensiale.

– Det er ikke uvanlig at familier og barn melder om mobbing, som skoler benekter. Av og til blir til og med lyskasteren satt tilbake på offeret. Skoler må ha vilje og kompetanse til å gripe inn mot mobbing, både for å beskytte ofrene, men også de som mobber, slik at deres liv blir satt på rett spor, sier hun.

Mener kommunen burde vært åpne

Vaaland er også overraska over framgangsmåten til Stavanger kommune, som ikke ville at saken skulle bli kjent offentlig.

– Jeg kjenner ikke grunnen til at de har gjort dette, men slik jeg ser det, burde de heller brukt dette som en anledning til å vise hvor alvorlig de tar mobbing.

Per Haarr

Oppvekst- og levekårsdirektør i Stavanger, Per Haarr.

Foto: Erik Waage / NRK

Oppvekst- og levekårsdirektør i Stavanger kommune, Per Haarr, ønsker ikke å kommentere detaljene i hvorfor akkurat denne saken blei håndtert på en slik måte.

Vil ha flere saker fram i lyset

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at jeg er helt enig med Vaaland i at når slike saker meldes, må vi være åpne, forståelsesfulle og løsningsorienterte, sier Haarr.

Hver uke blir mellom 30.000 og 40.000 elever mobba på skolen, og Vaaland mener det er viktig at dette stadig kommer ut i offentligheten.

– Jeg tror det er skrekkelig mange flere eksempler enn saken fra Stavanger, og det er viktig å få disse fram i lyset. På den måten blir det forebyggende arbeidet bedre, og folk ser at både skjer og kommuner kan bli holdt ansvarlige når de ikke griper inn mot mobbing, sier hun.