Frustrert over støtte: – Vi har ikke tatt ut lønn på flere måneder

Behandlingsstedet Fjordhagen omtales som en suksess. Men manglende pengestøtte fra det offentlige gjør det svært utfordrende å få hjulene til å gå rundt.

Trond Skarpsno Fjordhagen

ØKONOMISKE UTFORDRINGER: Trond Skarpsno er tidligere rusavhengig og brenner nå for å hjelpe andre i samme situasjon.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Hvis jeg kan få det til, kan alle, sier Trond Skarpsno.

Det knitrer rolig fra de to bålene som varmer opp leirplassen. Solen gløtter så vidt gjennom noen takplater og sørger for at de tynne røykskyene i rommet kommer til syne.

Her, blant fuglekvitter og sjøsprøyt, kjemper mange mennesker sitt livs viktigste kamp. Mot flukten. Mot frykten. Mot rusen.

– Det er et livsmestringskurs. Det handler om å lære å bli glad i seg selv igjen, sier Skarpsno.

Ni elever er samlet rundt Skarpsno. Noen lukker øynene, andre tripper med beina. Men alle lytter ivrig.

For denne mannen vet hva han prater om. Han er selv tørrlagt alkoholiker og klarte å komme seg ut av rushelvetet.

Flere måneder uten lønn

Skarpsno driver behandlingsstedet Fjordhagen i naturskjønne omgivelser i Ryfylke, og har gjort det i nærmere 30 år.

Her hjelper han rusavhengige. Han kaller dem bevisst for elever – ikke pasienter. For de er her først og fremst for å lære, i all hovedsak om seg selv.

Men Skarpsno og Fjordhagen har en stor utfordring. Økonomien går så vidt rundt. Stedet begynner sakte, men sikkert å forfalle.

De siste to årene har Fjordhagen søkt om totalt 15 millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet. De har fått utbetalt 4,2 millioner.

– Det er ikke nok. Vi har ikke nok til å kunne utvikle oss og drive vedlikehold. Vi har ikke tatt ut lønn siden september i fjor, sier Skarpsno.

Trond Skarpsno snakker om livet som rusavhengig.

– Sluppet ut av det verste fengselet

– Jeg lurer på hvor jeg hadde vært uten Fjordhagen. I verste fall hadde jeg ikke vært her i det hele tatt, sier Hans Petter.

Eleven skjelver litt i stemmen idet han får ordet under samlingen rundt bålet, for han er evig takknemlig for at han har klart å bryte ut fra smertene og lært å leve med seg selv.

– For første gang i livet kan jeg se på fortiden min uten å føle skam og skyld. Jeg trenger ikke lenger å rømme fra meg selv. Jeg føler at jeg har sluppet ut av det verste fengselet som finnes, som har vært mitt eget hode.

Hans Petter, Fjordhagen

Hans Petter forteller at Fjordhagen har forandret livet hans totalt.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hans Petter har vært på Fjordhagen i nesten seks år, over flere perioder. Han føler endelig at han er på et bra sted i livet.

– Det har vært en «gamechanger». Jeg har vært i behandlinger i det statlige siden 2002, men Fjordhagen var plassen jeg kom meg av alle medisiner og fant tilbake til meg selv, sier han.

Føler de faller mellom flere stoler

Det er veldig individuelt hvilke behandlinger som fungerer for hver enkelt rusavhengig. Men for flere har Fjordhagen fungert.

Skarpsno forteller at rundt 80 prosent av dem som har vært inne på Fjordhagen i minst tre måneder, er rusfrie. Men hvor mange som forblir rusfrie etter dette, er vanskelig å vite.

Rusinstitusjonen blir sett på som alternativ og annerledes. Her finner du verken faste leger eller psykologer – det er tre tidligere rusavhengige som selv står for behandlingen. De har også inne en tilsynslege som jobber gratis noen dager i uka.

Skarpsno føler at Fjordhagen faller mellom mange stoler når det kommer til støtte fra det offentlige.

At de ansatte ikke har den nødvendige fagkompetansen, gjør at de ikke kan være en del av spesialisthelsetjenesten. Derfor omfattes de heller ikke av fritt behandlingsvalg. Fjordhagen får nå tilskudd fra en ordning for frivillige og ideelle organisasjoner.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kjenner godt til Fjordhagen, og har vært her på besøk tidligere.

– Ved å tilby ulike aktiviteter og et godt miljø har de kunnet vise til gode resultater. Jeg har full forståelse for at de, på lik linje med mange andre rusinstitusjoner, har et ønske om å nå ut og hjelpe så mange som mulig, sier Høie til NRK.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Lise Åserud / NTB

Andre klarer det

Høie forteller at tilskuddsordningen Fjordhagen mottar støtte fra, er utvidet og styrket to ganger med henholdsvis 50 og 40 millioner kroner.

– Fjordhagen har valgt å ha et tilbud som er rettet inn mot kommunene, og ikke spesialisthelsetjenesten. Da vil de også være avhengig av at kommunene betaler for elevene ved Fjordhagen, i tillegg til det statlige tilskuddet, sier helseministeren.

Høie sier at det ikke er et mål om å fullfinansiere alle som har et tilbud i rusfeltet, og at Fjordhagen selv må finne løsninger på sine utfordringer.

– Jeg har ikke innsikt i de økonomiske utfordringene til Fjordhagen, men det er flere institusjoner i Norge som drives på de samme vilkårene som Fjordhagen, og som klarer seg økonomisk og lønner sine ansatte, sier han.

Skarpsno mener at de ansattes erfaring som tidligere rusavhengige blir «totalt undervurdert», og burde blitt verdsatt mer på lik linje som psykologer og andre spesialister.

– Tidligere rusavhengige som bidrar med sine erfaringer for å hjelpe andre står sentralt i regjeringens politikk. Det er mange institusjoner i Norge som har en stor andel av de ansatte med egen ruserfaring. Det synes jeg er bra, sier Høie.

Ordfører: – Vondt å se

Irene Heng Lauvsnes er ordfører i Strand kommune i Rogaland, hvor Fjordhagen ligger.

Hun forteller at behandlingsstedet «betyr veldig mye for mange».

– Vi er stolte over å ha dem i kommunen vår. Jeg synes de gjør en helt fantastisk jobb. Her er de på jobb 24 timer i døgnet, 365 dager i året, for noe de virkelig brenner for, sier hun.

Heng Lauvsnes mener at det kan oppstå uenighet mellom kommune og stat i situasjoner som dette, noe som er uheldig for dem som trenger hjelp.

Irene Heng Lauvsnes

Irene Heng Lauvsnes (H) står på stortingslisten og ba brukerne på Fjordhagen om råd.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi må kanskje ha litt enklere regler. Slik kan de som jobber og brenner for noe, og som får det til, også få muligheten til å drive det, sier hun og legger til:

– Det er vondt å se på at de som gjør en veldig god jobb, faller mellom stoler fordi de ikke innfrir alle krav og gjør ting på sin måte. For de viser gode resultater.

Kan bli endringer

Helsedirektoratet opplyser at det ble avsatt 160 millioner kroner for ordningen Fjordhagen mottar tilskudd fra for søknadsåret 2021.

Av dette beløpet ble 139 millioner øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet.

– Vi mottar mange søknader på denne ordningen, og budsjettet er for lavt til å innvilge alle søknader. Innenfor en presset budsjettramme lar det seg ikke gjøre å imøtekomme alle søknader fullt ut, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratets avdeling for tilskudd, Elise Husum.

Høie har nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjøre en full gjennomgang av tilskuddsordningens formål og effekt i samarbeid med relevante tilskuddsmottakere.

– Når dette foreligger vil jeg foreta en vurdering om det er nødvendig å gjøre endringer i regelverket, sier Høie.

Trond Skarpsno, Fjordhagen

Trond Skarpsno driver Fjordhagen.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Gir ikke opp

Møtet rundt leirbålet er ferdig. Nå venter dagens arbeidsoppgaver for elevene. Noen skal trekke garn, andre skal hugge ved.

Skarpsno skjermer for solen med hånden og skuer ut over fjorden. Et lite glis titter frem mellom den kraftige skjeggveksten.

Han har ingen planer om å gi opp, selv om de nå opplever økonomiske utfordringer. Den store drivkraften ligger i å hjelpe flere i samme situasjon som Hans Petter.

– Motstand gjør bare at jeg får mer lyst til å få det til. Vi må fortsette å stå på, for jeg vet at vi gjør mye rett, sier Skarpsno.

– Jeg har aldri vært så fri som jeg er i dag. Det føles helt magisk. Det å kunne ta imot livet og våkne uten å ha den klumpen i magen, det er som å bli født på ny, avslutter Hans Petter.