NRK Meny
Normal

Trodde alt skulle til Stavanger

Overraskende mangel på kunnskap innad i Helse Vest om nevrokirurgstriden.

Nevrokirurgi

Onsdag kom endelig helseminister Sylvia Brustad til Stavanger Universitetssjukehus for å bli orientert om det nevrokirurgiske tilbudet i Stavanger. Statsråden hadde ingen løfter med seg, og ville heller ikke ta stilling til konflikten mellom Stavanger og Bergen.

- Jeg er opptatt av at folk i Rogaland skal ha et godt tilbud innen alle områder. Når det gjelder nevrokirurgien spesielt, så har vi fått en anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet hvor konklusjonen er at alt flyttes til Bergen. Det er sendt over til Helse Vest. Styret skal 8.november ta endelig stilling til hvordan tilbudet skal være. Etter det blir det tatt stilling til om styret har kompetansen til å endelig avgjøre det eller om det kommer på mitt bord, sier helseminister Sylvia Brustad.

Misforståelser

Etter møtet med statsråden, samlet Helse Vest de fire helseforetakene og det regionale brukerutvalget i Stavanger Forum forbindelse med striden om nevrokirugien. Brukerutvalget for Vestlandet er ikke i tvil om hva som er best for regionen.

- Vi må ha en akuttfunksjon. De ressursene må vi bruke på en fornuftig måte. De kan ikke bare sitte og vente på de akutte situasjonene, sier leder i brukerutvalget i Helse Vest, Ingrid Melberg

Mange opplevde kanskje at det mest skremmende på møtet mellom helseforetakene var mangelen på kunnskaper, og bruken av tall ettersom det passet dem. Lederen i Helse Førde var overbevist om at hele nevrokirurgitilbudet skulle flyttes fra Bergen og til Stavanger.

- Det sier vel egentlig mest om at dette ikke er noe tema i Sogn og Fjordane. Men det sier også noe om misforståelsene som finnes i denne saken, sier styreleder i Helse Stavanger, Odd Arild Kvaløy. 

Bergen har kontrollen

For å få til en løsning på striden, mener Stavanger at Bergen blir et hovedsenter for nevrokirurgi på Vestlandet, men at Stavanger får utføre et visst antall hjerneoperasjoner.

I dag framsto partene i striden mer samlet enn noen gang. For Stavanger var det viktig å påpeke at Stavanger vil underlegge seg ansvaret og kontrollen i Bergen.

Nå ligger konflikten hos Helse Vest enda engang. Så spørs det om helseforetaket kan finne en løsning uten å tape ansikt.