Trøbbel for ferjesamband

Ferjesambandet Fogn- Judaberg- Nedstrand- Jelsa har redusert kapasitet grunna tekniske problem. Rute 1 er innstilt inntil vidare, melder Statens vegvesen.