Trekker seg fra styret i Filmkraft

Elisabeth Kleppe ble for kort tid siden valgt inn i styret i Filmkraft Rogaland. Nå trekker hun seg på grunn av det hun selv kaller en uryddig prosess.

Elisabeth Kleppe pg Filmkraftlogo

ELisabeth Kleppe trekker seg fra styret i Filmkraft Rogaland.

Foto: Kirsti Wilhelmsen (montasje) / NRK

– Jeg har valgt å trekke meg, fordi jeg mener prosessen rundt valget av meg har vært uryddig, sier Elisabeth Kleppe.

Stavanger Aftenblad skrev onsdag at generalforsamlingen ble feilinformert om hvem valgkomiteen hadde innstilt som nytt styremedlem.

Hans Erik Voktor

Hans Erik Voktor ble ikke gjenvalgt i styret i Filmkraft Rogaland.

Foto: NRK Rogaland / NRK

Var ikke på lista

Hans Erik Voktor, som satt i styret fra før, stilte til gjenvalg.

Men ifølge Aftenbladet skal ikke hans navn ha vært på lista som generalforsamlingen fikk da nytt styre skulle velges 23. april.

– Jeg var ikke klar over at det var en annen kandidat som stilte til gjenvalg. Og heller ikke at valgkomiteen hadde innstilt en annen i mars, sier Kleppe.

John Gunnar Johnsen

John Gunnar Johnsen er leder av valgkomiteen til Filmkraft Rogaland.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Vil ikke kommentere

Leder av valgkomiteen, John Gunnar Johnsen, har nylig gått av som fylkeskultursjef. Han er på ferie og ønsker ikke å kommentere saken. Styreleder Ragnhild Osmundsen henviser til valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som ble holdt 23. april.

I valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen, datert 12. mars i år, foreslås Voktor valgt for ett år som styremedlem i Filmkraft. På denne listen er ikke Kleppe foreslått som styremedlem. Sissel Knutsen Hegdal er eierrepresentant for Stavanger kommune, og sier til Aftenbladet at hun ikke hadde fått tilsendt noen papirer før generalforsamlingen. – Han (Johnsen, journ.anm.) var tydelig på at de ikke la fram alternativer, men foreslo Elisabeth Kleppe, sier Hegdal til avisen.

Kultursjef Rolf Norås

Rolf Norås er kultursjef i Stavanger.

Foto: NRK Rogaland / NRK

– Uryddig prosess

Kultursjef i Stavanger, Rolf Norås, er et av fire medlemmer i valgkomiteen til Filmkraft. Han mener prosessen har vært uryddig.

– Når vi opplever at Kleppe trekker seg fordi hun synes prosessen er uryddig og uprofesjonell, så er det tegn på at det har vært en uryddig prosess, sier Norås.

Han er overrasket over at generalforsamlingen ikke fikk vite at valgkomiteen enstemmig hadde gått inn for Voktor som styremedlem for ett år. Han håper Filmkraft kommer ut av dette på en god måte, selv om slike prosesser ikke akkurat bidrar til det.

Når Kleppe skal erstattes i styret, er spørsmålet om vararepresentanten skal rykke opp, eller om det skal innkalles til ny generalforsamling for å velge nytt styremedlem.

Jeg mener nå at vi må spørre Voktor om han fortsatt er interessert i en styreplass. Er han det, må det en ny generalforsamling til, og dermed nytt valg på styre, sier Norås.