Trekker saken før behandling

Det statlige vegselskapet «Nye veier» trekker saken om bompenger på ny E39 fra kartet til fylkeskommunen, skriver Stavanger Aftenblad. For å legge fram saken var «Nye Veier» avhengig av like vedtak i kommunene Egersund og Bjerkreim, noe det ikke ble.