Tre ungdommer må i fengsel for seksualforbrytelser

Høyesterett konkluderer med at forbrytelsene de har gjort seg skyldige i, er for alvorlige til at de kan dømmes til ungdomsstraff.

Høyesterett

Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for å idømme den nye straffereaksjonen ungdomsstraff i de to sakene fra Rogaland. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Høyesterett behandlet denne uken to saker fra Rogaland hvor ungdommer under 18 år var dømt til fengsel for seksualforbrytelser.

Fordi alle tre var under 18 år da overgrepene skjedde, skulle Høyesterett vurdere om ungdomsstraff kunne benyttes. Høyesterett kom frem til at sakene er for alvorlige til dette, og at det ikke er grunnlag for at straffen kan sones i frihet.

Alvorlige forbrytelser

De tre ungdommene fra Rogaland er alle funnet skyldige i grove overgrep, noe som ble vektlagt da Høyesterett behandlet sakene.

En av ungdommene er dømt til fengsel i tre år og seks måneder etter å ha forgrepet seg gjentatte ganger på et barn under 10 år, skriver Stavanger Aftenblad. De to andre er funnet skyldige i en gruppevoldtekt mot en klassekamerat.

Disse to ble i Haugaland tingrett dømt til ungdomsstraff. Denne dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, hvor begge ble dømt til fire års fengsel. To av årene ble gjort betinget.

I Høyesterett ble denne dommen omgjort til fire års fengsel, hvorav tre er gjort betinget.

Spørsmål om ungdomsstraff

Alle de tre ungdommene var omkring 16 år da gjerningene fant sted, noe som talte for å unngå fengsel.

– De domfeltes alder taler isolert sett med tyngde for en reaksjon i frihet. Når jeg likevel har blitt stående ved at det ikke er grunnlag for ungdomsstraff, er det på grunn av lovbruddets alvor, sier høyesterettsdommer, Knut Herbrand Kallerud i dommen.

Presiserer bruksområde for ungdomsstraff

Norge har tidligere blitt kritisert av FNs barnekomité som mente andelen ungdommer i norske fengsler var for høy. Dette var en av grunnene til at det ble gjort endringer i straffeloven og straffeprosessloven i 2014, og at ungdomsstraff ble innført som en straffereaksjon.

Høyesterett mener at avgjørelsen i de to sakene fra Rogaland presiserer anvendelsesområdet for ungdomsstraffen, og trekker opp den øvre grensen for bruk av reaksjonen ved alvorlige seksuallovbrudd.