TRE SPERRER FV. 509

Et tre har falt over veien og sperrer fv. 509 ved Soma skole. Omkjøring går via Somaveien.

Tre over veien ved Soma skole
Foto: Otto Voldsund / NRK