Hopp til innhold

Streik kan halvere Norges gasseksport og gi daglige tap på 1,8 milliarder

Fagforeningen Lederne har tatt ut 74 i streik, og oljefeltene Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør er stengt. Daglige tap kan bli 1,8 milliarder, og halvparten av norsk gasseksport kan stanse.

Streikevakter ved Heliporten ved Stavanger lufthavn

Ved Heliporten på Stavanger lufthavn er det tirsdag formiddag flere streikevakter på plass.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Fagforeningen krever en lønnsvekst tilsvarende prisstigningen i samfunnet for å opprettholde kjøpekraften. Lederne opplyser til NRK at prisstigningen hittil i år har vært på 5,7 prosent.

Lønnsveksten de krever, er tilsvarende.

Medlemmene i forbundet stemte nei til meklingsresultatet i en uravstemning torsdag forrige uke.

Forbundsleder Audun Ingvartsen sier til NRK at det ikke var mulig å komme fram til en enighet.

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen

Audun Ingvartsen i Lederne.

Foto: Lederne

– Nei, det var dessverre ikke det. Vi er nødt å ha noe mer konkret enn det som lå på bordet, sier han.

Opptrapping kan få store konsekvenser

Det er varslet opptrapping onsdag. Da blir ytterligere fire felt tatt ned, inkludert gassfeltet Aasta Hansteen.

Tidligere tirsdag varslet Norsk olje og gass at dette ville ramme 13 prosent av norsk gassproduksjon, men senere tirsdag har anslagene økt.

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør Norsk olje og gass.

Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass.

Foto: Mats Bakken / www.matsbakken.com

Den nye anslaget er 56 prosent av norsk gasseksport.

– Norge dekker en firedel av Europas energiforbruk, og Europa er helt avhengige av vi leverer i en tid der Russlands forsyningskutt har ført til et svært stramt marked for naturgass, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Hildegunn Blindheim.

Hun mener en streik skaper enorme problemer for land som er avhengige av å få fylt opp lagrene av naturgass før høsten og vinteren.

Oseberg Sør

Oseberg Sør er ett av oljefeltene som har stengt produksjonen på grunn av streik.

Foto: Helge Hansen / Helge Hansen

Tirsdag morgen er 74 tatt ut i streik. Ved opptrapping onsdag vil 117 medlemmer på feltene Heidrun, Aasta Hansteen og Kristin også tas ut. I tillegg må feltet Tyrihans stenge som følge av at Kristin stenger.

Milliardinntekter tapt

Streiken fører til tapte inntekter. Tirsdag morgen anslo kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass, Kolbjørn Andreassen, at de tapte inntektene daglig ville være 521 millioner kroner etter den planlagte opptrappingen onsdag.

Kolbjørn Andreassen, Norsk olje og gass

Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

– Når til sammen syv felt går ned, vil det være mer enn en halv milliard kroner om dagen, sa Andreassen til NRK tirsdag morgen.

Senere tirsdag mener Norsk olje og gass at de daglige, tapte inntektene kommer til å være mer enn tre ganger så høye: 1,826 milliarder kroner.

Ingvartsen i Lederne peker på at dette ikke kan ses som tap, men snarere utsettelse av inntekter.

– Dette renner jo ikke bort. Men dette er situasjonen når vi ikke blir enig, sier han.

Ytterligere opptrapping lørdag

Fra lørdag 9. juli har Lederne varslet en ytterligere opptrapping av streiken, og det totale tallet på medlemmer i streik kan da bli 382. I denne opptrappingene dreier det seg om 68 medlemmer ved Gullfaks A, 59 ved Gullfaks C og 64 ved Sleipner.

Den varslede opptrappingen av oljestreiken lørdag kan resultere i tapt oljeproduksjon på 341.000 fat om dagen og en tapt gasseksport på 1.117.000 oljeekvivalenter om dagen.

Lederne har operatøransatte medlemmer i Equinor, ConocoPhillips, Neptune Energy Norge og OKEA, ifølge NTB.

Fagforeningen ønsker dialog for å komme fram til en løsning.

– Det skal ikke stå på viljen hos oss. Vi har nesten hatt daglig kontakt, og jeg tenker at det er naturlig at vi får en dialog i dag også, sier Ingvartsen tirsdag.

Flere nyheter fra Rogaland