NRK Meny
Normal

Tre nye småkraftverk i Rogaland

Olje- og energidepartementet avgjort fire søknader for små vannkraftverk i Rogaland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) råd er fulgt i alle sakene.

Steinbergdalen og Flatestøl kraftverk

Steinbergdalen og Flatestøl kraftverk ved Vigedalsvatnet og Skåråna.

Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat

– Småkraft er viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til. Vi vil fortsette å ha trykket oppe i behandlingen av småkraftkonsesjoner i departementet, sier olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

Den argumentasjonen, samt innstillingen fra Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE), avgjorde konsesjonsspørsmålet. Departementet var enig ned NVE i alle tilfellene.

Det er gitt konsesjon til tre av prosjektene, mens et har fått avslag. Konsesjonene kan bidra med om lag 31 GWh/år fornybar energiproduksjon, noe som utgjør årsforbruket til rundt 1500 husstander.

Tre nye kraftverk i Lund

Rusdal kraftverk i Lund har fått lov til å starte opp. Det vil bidra med en årlig produksjon på rundt 18,8 GWh fornybar energi.

Flatestøl kraftverk, i samme kommune, skal bidra med en årlig produksjon på rundt 5,5 GWh.

Departementet har også gitt konsesjon til Steinbergdalen kraftverk i Lund, som vil bidra med en årlig produksjon på rundt 6,6 GWh.

– Departementet mener at en utbygging av disse kraftverkene, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser, står det i pressemeldingen.

Skårdal i Lund fikk avslag

Departementet har fulgt NVEs innstilling og avslått søknaden om konsesjon til Skårdal kraftverk.

Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 15,6 GWh, men gikk altså avslag.

– Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser som blir berørt, står det.