Hopp til innhold

Tre av fire kommunalsjefer i Sokndal har sagt opp i protest

Bare to år etter at den forrige rådmannen i Sokndal måtte gå av etter personalkonflikter, er det igjen bitter strid i kommunen.

Sokndal kommune, rådhuset

FEM HAR SLUTTA: Fem kommunalsjefer har sagt opp jobbene sine på rådhuset i Sokndal siden 2018, i to ulike konflikter, som begge gjelder arbeidsmiljø.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

NRK har fått innsyn i oppsigelsesbrevene. Kommunalsjefene kommer der med ramsalt kritikk av rådmann Lars-Arne Oldernes, og hans lederstil.

Selv avviser Oldernes beskyldningene. Han hevder tvert imot at problemene skyldes interne klager mot en av dem som nå slutter.

Og det er ikke første gang med bråk og uro på kommunehuset i Sokndal.

En opprivende konflikt for to år siden endte med sykemeldinger og oppsigelser. To kommunalsjefer sa opp og rådmann Helge Madland måtte gå av.

Dermed har Rogalands sørligste kommune, med drøyt 3000 innbyggere, mistet fem kommunalsjefer og en rådmann på to år.

Begge ganger har problemene hatt med arbeidsmiljøet å gjøre. Men de som er i konflikt nå, var ikke en del av den forrige striden.

Rådmann i Sokndal, Lars-Arne Oldernes

KOM I 2019: Lars-Arne Oldernes kom til jobben i Sokndal fra stillingen som budsjettsjef i Porsgrunn kommune. Han har tidligere vært rådmann i Båtsfjord, Bø i Telemark og i Våler.

Foto: Privat

Klager på lederstil

Oldernes overtok rådmannsjobben i mai i fjor. Problemene i ledergruppa skal ha utviklet seg i løpet av første halvår i år.

Det var avisen Agder/Dalane Tidende som først omtalte oppsigelsene. De tre, som alle nå har forlatt kontorene sine i kommunesenteret i Hauge i Dalane, er kommunalsjef for økonomi og analyse, Siri Edland, kommunalsjef for teknikk og miljø, Margit Åreskjold og kommunalsjef for personal og utvikling, Aud Marit Bjørnø.

I oppsigelsene kommer de tre med kraftige skyts mot rådmannen.

I et tilleggsskriv til oppsigelsen skriver Åreskjold:

Margit Åreskjold var kommunalsjef for teknikk og miljø i Sokndal kommune, før hun sa opp, sommeren 2020.

HAR SAGT OPP: Margit Åreskjold sa opp jobben som kommunalsjef for teknikk og miljø i Sokndal 26. juni i år.

Foto: privat

«Nedsnakking av kommunalsjefene og rådmannens ledergruppe eksternt og internt. Manglende involvering av ledergruppen i viktige saker, blant annet organisatoriske endringer, ansettelser og andre kommunale saker. Uryddig personaloppfølging og prosesser i henhold til arbeidsmiljøloven og/eller hovedavtalen.»

Bjørnø er ikke mindre krass:

«Kommunalsjefene i kommunen har opplevd å bli hengt ut i lokalpressen som inkompetente. Vi har blitt motarbeidet og baksnakket innad i administrasjonen, og det har vært forsøkt skapt et inntrykk av oss som illojale.»

Også Edland skriver at Oldernes sin lederstil er en av grunnene til at hun sier opp:

«Samtidig har ledergruppen som jeg er en del av blitt kritisert og fremstilt som inkompetent av rådmannen, både i saksframlegg, avisen Agder og muntlig internt i organisasjonen, noe jeg mener er urimelig og vitner om en lite konstruktiv lederstil fra rådmannens side.»

Skylder på personalsjefen

Oldernes på sin side hevder at hele konflikten dreier seg om problemer knyttet til den avgåtte personalsjefen, Aud Marit Bjørnø. Og at de to andre kommunalsjefene støttet henne.

– De har vært vel så gode som meg i det å bidra til et dårligere klima. Der må vi ta hver vår andel. Etter at jeg begynte å gripe fatt i saken, for å prøve å få henne til å endre seg, ble det dårlig stemning, sier Oldernes.

Han viser til at det kom klager internt på personalsjefens væremåte.

Oldernes har gitt NRK tilgang til en bekymringsmelding om personalsjefen, datert 9. juni. Brevet er undertegnet av fem tillitsvalgte i ulike fagforbund i kommunen. NRK har vært i kontakt med fire av disse. Ingen ønsker å kommentere saken.

Selv tar Oldernes delvis selvkritikk.

– Kunne du ha gjort noe annerledes?

– Ja, jeg kunne nok det. Men jeg vil ikke si hva. Jeg skulle gjerne ha beholdt økonomisjefen. Det er et tap for kommunen.

Bjørnø ønsker ikke å kommentere påstandene fra Oldernes. Hun undertegnet en sluttavtale med kommunen 31. august, der hun får utbetalt lønn til 1. desember, samt et sluttvederlag tilsvarende to månedslønner.

Åreskjold skriver i en SMS til NRK at hun ikke har kjennskap til at de har opptrådt sammen, og hun ber rådmannen legge fram dokumentasjon.

Heller ikke Edland vil kommentere påstandene fra rådmannen, men skriver i en SMS at det som har skjedd er trist, både for kommunen og enkeltpersoner.

Bekymret hovedverneombud

Hovedverneombudet i Sokndal kommune, Anny S. Bilstad, kjenner ikke til bekymringsmeldingen om Bjørnø. Hun synes det er underlig.

– Jeg burde ha blitt orientert, og må si jeg føler meg forbigått.

Bilstad mener at striden i ledergruppa har forplantet seg nedover, og skapt et dårligere arbeidsmiljø i kommunen.

– Folk føler seg usikre. Vet ikke hva som skjer. Det er veldig trist. Alle skal jo dra lasset sammen for å skape et godt arbeidsmiljø.

Allerede i sommer ba hun og Arbeidsmiljøutvalget om at det settes i verk en arbeidsmiljøundersøkelse av ledergruppa i kommunen, i regi av en ekstern aktør.

Dette har rådmannen så langt ikke gjort. I stedet jobbes det med å få i gang en medarbeiderundersøkelse, ifølge Dalane Tidende.

Jonas Andersen Sayed

FØLGER MED: Ordfører i Sokndal, Jonas Andersen Sayed, følger utviklingen nøye, men vil ikke blande seg inn i personalsakene.

Foto: Ole Andreas Bø

Ordfører ber om redegjørelse

Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) sier at politisk ledelse i kommunen har hentet inn bistand fra KS Advokatene underveis i saken. Dette er advokatavdelingen til kommunesektorens organisasjon, KS.

– Vi har hatt løpende dialog med KS Advokatene for å forsikre oss om at rådmannen håndterer saken på en akseptabel og tilfredsstillende måte.

Han understreker at den nye kommuneloven legger stor vekt på at det er rådmannen, og ikke de folkevalgte som har ansvar for den løpende personalforvaltningen i kommunen.

Likevel har ordføreren bedt om en redegjørelse fra rådmannen, når kommunestyret samles førstkommende mandag.

Vi ønsker å høre hva han har planlagt for å ivareta arbeidsmiljøet framover.

Hva kan det skyldes at Sokndal ris av to store personalkonflikter på to år?

– Jeg tror ikke vi skal legges så mye i det. Mye er annerledes fra den gang. Det er rådmannens rett og plikt å se på organisasjonen. Og vi politikere må ikke gå i fella og saksbehandle personalsaker rundt enkeltansatte.

Vil ha bort kommunalsjefer

Bak personalstriden ligger et ønske fra rådmannen om å omorganisere i kommunen.

Han har foreslått et alternativ med flatere struktur, uten kommunalsjefer, der rådmannen omgir seg med rådgivere, og så kommuniserer mer direkte med faglederne, som rektorer og sykehjemsledere.

Oldernes tror likevel ikke det er avgjørende i personalkonflikten.

– Det ville uansett ikke hatt stor betydning for jobbene til disse tre. De ville ha fått en annen tittel.