Hopp til innhold

Tre ganger flere unge anmeldes for seksuallovbrudd

Ungdommer under 18 år i Rogaland blir anmeldt for seksuallovbrudd tre ganger oftere i dag enn i 2015. Politiet og uteseksjonen trekker fram Snapchat som en av årsakene. I Oslo er trenden den samme.

Bjørn Kåre Dahl

Politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Anders Fehn / NRK

Færre enn 50 anmeldelser i året var trenden fram til 2015. Men så begynte det å ta av. I 2016 ble det registrert 108 saker mot unge seksuallovbrytere i Sør-Vest politidistrikt. I fjor var tallet hele 140, og den stigende trenden har fortsatt inn i 2018.

Tallene kommer fram i kartleggingen av barne- og ungdomskriminalitet som politidistriktet nylig har gjennomført.

Snapchat viktig årsak

Hver tredje anmeldelse i denne kategorien har mobilbruk og internett som stikkord. Politiet peker på Snapchat som ett av mediene som har gjort det enklere å spre ulovlige bilder og filmer i ungdomsmiljøer.

Antall anmeldelser

– Det er en tilgjengelighet til å kunne fotografere enhver situasjon på en helt annen måte nå enn før, og vi har en god del saker hvor Snapchat er formidlingsarenaen. Før var det en forestilling om at meldinger på Snapchat forsvant etter kort tid. Nå har blitt enklere å lagre bilder og videosnutter, og dermed kunne spre dem videre, sier politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl.

– Mangler kunnskap om straffbarhet

Når politiet går inn i enkeltsaker hvor det er mistanke om at bilder har kommet på avveie, genererer dette ofte en rekke nye straffbare forhold fordi bildene har spredd seg som ild i tørt gras.

– Vi får derfor ofte ganske mange gjerningspersoner med bakgrunn i ett eller noen få overgrepsbilder, sier Bjørn Kåre Dahl.

Han tror det mangler en del kunnskap blant unge om hvordan spredning av overgrepsbilder kan være straffbart.

– Får man et overgrepsbilde inn på telefonen, og sender dette videre, har man begått en straffbar handling. Det ser ikke ut til at alle skjønner dette.

Høyere lavalder for bilder og filmer

En vanlig misforståelse i ungdomsmiljøer er at den samme seksuelle lavalderen gjelder for spredning av for eksempel nakenbilder som for fysisk seksuell kontakt, nemlig 16 år. Dette er ikke er tilfelle.

– Når det gjelder spredning av bilder og filmer er lavalderen 18 år. Også dette er det mange unge som er uvitende om, påpeker Bjørn Kåre Dahl.

– Flere oppfordringer om å anmelde

Kim Nesse, leder av Uteseksjonen i Stavanger, tror terskelen for å anmelde denne typen forhold har blitt lavere. Og at Snapchat kan være en av årsakene.

– Jeg tror inntoget av Snapchat er hovedårsaken til at vi har fått flere anmeldelser. Men både politiet og skolen har vært veldig klare på at en må anmelde disse tilfellene, sier han.

Samme trend i Oslo

Trenden som avdekkes i rapporten er ikke særegen for Sør-Vest politidistrikt. En rapport som nylig ble lagt fram for Oslo politidistrikt viste at antall anmeldte seksuallovbrudd blant unge var nær fire ganger høyere i 2017 enn i 2014. Hos Politidirektoratet får NRK opplyst at det ikke foreligger samlestatistikk på dette området for alle politidistriktene.