Trakk seg fra møte

Terra Securities har avlyst møte med bystyrepolitikerne i Haugesund i kveld. Uakseptabelt mener ordfører Petter Steen.

Terra
Foto: NRK

 

Terra skulle orientera om investeringsavtalen med Haugesund , men sent i går kveld trakk selskapet seg i en teksmelding til økonomisjefen i kommunen.

Ordfører Petter Steen er irritert over at Terra trekker seg. - Bystyrepolitikerne har en rekke spørsmål, og det hadde vært godt å få noen svar, sier Steen.

 

 

Kan tape mye

Haugesund kommune investerte for tre år siden 227 millioner kroner i utenlandske verdipapirer.

I september var verdien av investeringene redusert, slik at kommunen var påført et papirtap på 30 millioner kroner, skriver Dagens næringsliv.

Da avtalen ble inngått, var kommunen ifølge økonomisjef Jo Inge Hagland forespeilet 20 millioner kroner i gevinst. Nå er den forespeilede gevinsten redusert til 14 millioner. 

- Må få en skikkelig orientering

- Det er nettopp fordi en ser disse tallene at en ønsker å få en orientering om situasjonen, sier Haugesundordfører Petter Steen.
- Utgangspunktet for den avtalen som er inngått er at i 2012 skal Haugesund kommune ha tjent i alle fall 14 millioner kroner.

- Føler Haugesund kommune seg lurt?

- Jeg vil ikke spekulere i noe som helst og bruke den typen uttrykk nå, det har jeg ikke grunnlag for å gjøre, sier Steen.
- vi har et veldig stort behov for å skikkelig kunnskap om hva som er status for Haugesund kommune sin investering.

- Kan det være aktuelt med søksmål fra kommunen sin side?

- Jeg vil heller ikke spekulere i slike ting nå. Nå er det vesentlige at vi ønsker best mulig informasjon fra Terra sin side.
- Det er ingen hemmelighet at Haugesund kommune har engasjert ekstern kompetanse for å hjelpe oss med rådgiving i tiden framover.

 

Petter Steen
Foto: Harald Dale / NRK