Trafikkulykke Ysterivegen

  • Unge gutter involvert i ulykke

    Ulykken i Ysterivegen skjedde ved at den ene motorsyklisten kjørte inn i den andre, i forbindelse med oppbremsing i en sving. De involverte var gutter i alderen 16-19 år.