Trafikkulykke ved SUS

  • ULYKKE VED SUS:

    Ifølgje eit vitne på staden sprang ei dame ut i vegen utanom fotgjengerfeltet ved parkeringshuset ved SUS. Ho er lettare skadd, og har ikkje behov for behandling, melder politiet.