Trafikkulykke på Kverneland

Eit barn har blitt påkøyrd av ein bil på Kverneland. Skadeomfanget er ikkje kjent. Naudetatane er på veg til staden.