Trafikkulykke på Karmøy

Det har skjedd en trafikkulykke på Bygnes på Karmøy fylkesvei 47, like nord for Eide-tunnelen ved veien som går ned mot sykehjemmet. Det er fri passasje og nødetatene er på stedet, ifølge en tipser.