Trafikkulykke på E39

Politiet melder om trafikkulykke på E39 sør for Skurve. Ulykken har skjedd i nordgående retning.