Trafikkulykke i Suldal

Det har vært en trafikkulykke på Lovra i Suldal. To biler er involvert. Nødetater er på stedet og vegen er sperret.