Trafikkulykke i Sirdal

Det har vært en trafikkulykke mellom motorsykkel og bobil i Sirdal. En person er skadd, men vedkommende skal være på beina. Nødetatene er på vei til stedet. Trafikken kan passere ulykkesstedet.