Trafikkulykke i Sandnes

  • BILFØRER TIL SYKEHUS:

    Bilføreren som kjørte av Leiteveien i Sandnes og kolliderte i et steingjerde er fraktet til Stavanger Universitetssjukehus. Det er foreløpig ukjent hvilke skader føreren har fått.

    Kjørte i steingjerde
    Foto: Ronny Hjertås