Trafikkulykke

Ingen personskade, kun materielle skader. Ingen politisak.

Laster Twitter-innhold