TRAFIKKUHELL VED ØLBERG:

Det har vært et trafikkuhell på Fv 374 Nordsjøvegen ved Ølbergvegen, i Sola kommune. Vegtrafikksentralen melder om redusert framkommelighet.