Hopp til innhold

Tror ikke elbilen stopper veiprosjekter

Mens Finnøy-ordføreren roper varsku om elbiløkningen, tar Senterpartiet det hele med knusende ro.

Geir Pollestad tror det blir nok penger til veiutbygging

Geir Pollestad tror det blir nok penger til veiutbygging, selv med mange elbilpasseringer.

Foto: Ståle Frafjord

– Bare for tre-fire år siden sa folk; er du gal skal du kjøpe elbil? Men i dag er jo folk overraska om du ikke har elbil hvis du bor her inne, sier ordfører Gro Skartveit.

Hun er ikke bare ordfører, men og styreleder for bompengeselskapet Finnfast. Selskapet som finansierer, og drifter den undersjøiske tunnelen fra Finnøy til fastlandet.

– Veiprosjektene står i fare hvis elbiltrenden fortsetter sånn som nå, frykter Skartveit.

Men denne utviklingen er bra mener stortingsrepresentant Geir Pollestad.

– Dette er jo et resultat av at politikken virker. Vi ønsker jo flere elbiler. Og trafikkveksten har vært formidabel, det er ingen grunn til uro, sier han.

Sparer 50.000 kroner i året

Gro Skartveit

Ordfører Gro Skartveit er egentlig glad for at elbilsalget gått opp, men hun er redd det bety at etterlengtede veiprosjekter tar lengre tid, og blir dyrere for dem som kjører «vanlig» bil.

Foto: Inger Johanne Stenberg

For mens trafikken gjennom tunnelen har gått en vei, har inntektene begynt å legge demper på seg. Folk har funnet en vei utenom bompengesatsen på 150 kroner for personbiler. Og løsningen er elektrisk.

– At vi har en så stor andel elbiler av totalbilparken er selvfølgelig økonomisk motivert. Og jeg forstår det jo og, jeg gjør det, forteller Skartveit.

For tallene tale er klar. Over 50 000 kroner i året sparer en finnøybu på å kjøre gratis gjennom bompengestasjonen med dagens fritaksordning for elbiler. Men 50.000 part for en person, er 50.000 i utsatt inntekt for tunnelen.

Det er planlagt over 30 nye veiprosjekter i Norge de neste årene, og 200 tunneler skal rustes opp. Prislappen er 100 milliarder kroner, og mye skal betales av bompenger.

– Økonomiske incentiver er driveren

Jan Olav Fikstvedt

Jan Olav Fikstvedt hos Møller bil tror økonomiske incentiver har mye å si for at elbilsalget tar av.

Foto: Ståle Frafjord

Men å unngå den regningen er foreløpig ikke noe problem. Og hos bilforhandlerne som befinner seg i nærheten av de store, dyre tunnelen på Vestlandet merkes pågangen etter elbil spesielt godt..

– Bare på Golfen er det 118 bestillinger, sier Jan Olav Fikstvedt som er direktør hos Møller bil i Stavanger.

Han bekrefter dermed tallene for landet under ett. De to første månedene i år ble det registrert 2562 nye elbiler i Norge. Det utgjør litt over 11 prosent av totalsalget på 23 155 biler.

Frykter dramatisk utvikling

Også lokalt merker Fikstvedt at det øker på, han har solgt 200 elbiler hittil i år. Til sammenligning ble det solgt 600 elbiler i hele Sør-Rogaland i hele 2013.

– Jeg er sikker på at det er myndighetene sine økonomiske incentiver som er den store driveren, kombinert med at bilprodusentene kommer med skikkelige bilmodeller, sier Fikstvedt.

Men fortsetter trenden er det noen som litt motvillig må se at elbiløkningen ikke er bra. Trafikken gjennom den undersjøiske tunnelen Finnfast økte i fjor med hele 8 prosent, men det viser ikke igjen i inntektene.

Bompenger til Finnfast

Det koster å kjøre gjennom tunnelen til Finnøy, men over ti prosent av lokalbefolkningen har kjøpt elbil, og slipper dermed regningen.

Foto: Ståle Frafjord

Og når milliardprosjektene som ferjefri E39 langs hele kysten nærmer seg en realitet, kan elbilene sette kjepper i hjulene for bompengegildet tror Skartveit.

– Hvis denne dramatiske utviklingen fortsetter, så er jo ikke lenger Finnfast et spleiselag. Vi er nødt til å se på dette, fordi utviklingen går feil vei. Konsekvensene for oss er at betalingstiden blir lenger, og dette skjer nok flere steder i landet.

– Ingen fare

Men den uroen deler ikke Pollestad. Han tror trafikkveksten vil være mer enn nok for å sikre veibygging.

– De aller fleste bomstasjonen opplever en betydelig høyere trafikkvekst enn det som ble lagt til grunn da prosjektene ble vedtatt. Så det er ikke fare for at økonomien i de enkelte prosjekter ikke holder på grunn av elbiler, sier han.

Han understreker videre at han håper fordelene ved å kjøre elbil blir værende, selv om han tror enkelte fordeler vil forsvinne.

– Det er for eksempel ingen som er tjent med at kollektivfeltene fylles opp av elbiler, så den fordelen forsvinner nok.

Men han legger til:

Vi skal ha avgiftsfritak for elbil og bompassering en stund til, avslutter Pollestad.

Hva synes du?