Trafikken går tregt

Nødetatene er nå ved avkjørselen til Sakkestad i Haugesund etter et trafikkuhell. Trafikken går noe tregt forbi stedet. Involverte parter fremstår som uskadd.