Trafikken flyter greit på Moi

Alle bilene er ute av veibanen, og trafikken flyter greit etter kjedekollisjonen på Moi.