Hopp til innhold

Trær truer kloster – kan ikke felles på grunn av sjelden vekst

Flere store løvtrær bidrar til problematisk fukt i kalkveggene ved Norges eneste bevarte middelalderkloster, men fylkesmannen sier nei til trefelling. Den sjeldne sørlandsraggen som vokser på trærne er like viktig å bevare.

Utstein kloster på Mosterøy i Rennesøy

Både Utstein Kloster og hagen rundt er fredet, og nå skaper trærne hodebry for museet.

Foto: Mathies Ekelund Erlandsen / Museum Stavanger

Utstein Kloster i Rogaland er fredet, men en sjelden lavart kalt sørlandsragg som gror i klosterhagen er også bevaringsverdig.

Dermed har Museum Stavanger (MUST) fått et problem. Hva er viktigst å bevare? Kloster, eller lav? Svaret er trolig begge deler.

Regionmuseet forvalter de historiske rundt 800 år gamle bygningene på Mosterøy, der augustinermunker holdt til i middelalderen.

Et stadig mer fuktig klima kombinert med store trær som kaster skygge har blitt en utfordring for vedlikeholdet.

– Vi kalker veggene for å hindre fukt i strukturen, men bare noen måneder etter begynner soppen å gro. Solen slipper ikke tilstrekkelig til på grunn av fem store løvtrær, sier direktør i avdeling for kulturhistorie i MUST, Marie-Theres Fojuth.

Marie-Theres Fojuth, avdelingsdirektør i Museum Stavanger

Direktør i avdeling for kulturhistorie ved Museum Stavanger, Marie-Theres Fojuth, må ta vare på både kultur og natur.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Fylkesmannen satte ned foten

Museet søkte om å felle fem trær, og Riksantikvaren tillot i utgangspunktet at fire kunne fjernes. Så klaget Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket.

– Vi risikerer å miste en planteart i norsk flora hvis disse trærne felles, sier assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Rogaland, Per Kristian Austbø.

Nærmest ved en tilfeldighet visste fagfolk hos fylkesmannen at det ble påvist sørlandsragg i klosterhagen på 90-tallet.

Assisterende miljøvernsjef Per Kristian Austbø hos Fylkesmannen i Rogaland

Assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Rogaland, Per Kristian Austbø, mener sørlandsraggen er et økologisk kulturminne.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Rapporten de viser til ble utarbeidet av professor Tor Tønsberg ved Botanisk Institutt i Bergen i 1999. Han fant ut det var sørlandsragg på tolv trær i hagen, men rikelig forekomst bare på ett av trærne.

Sørlandsraggen står på rødlista over kritisk truede plantearter i Norge. Det betyr at det er mer enn 50 prosent sannsynlighet for at den dør ut i løpet av tre generasjoner eller minimum ti år.

Økologisk kulturminne

Så vidt Austbø kjenner til, er sørlandsraggen bare påvist to steder i Norge; i klosterhagen på Utstein og i hagen ved kongeboligen Ledaal i Stavanger. Han beskriver den som et økologisk kulturminne.

–Stortinget har sagt at vi skal stoppe utryddelsen av trua arter innen 2020. Derfor må vi reagere. Våre barn skal kunne overta uten at vi har ødelagt noe.

Nå skal MUST og fylkesmannen først kartlegge forekomsten av sørlandsraggen og andre arter i klosterhagen. Trærne er voksested for flere sjeldne kryptogamer – altså sopp, alger, mose og lav.

Store trær skaper skygge på Utstein kloster

Her ser man tydelig hvordan de store trærne ved Utstein Kloster skaper skygge, og dermed hindrer tørking av fukt i veggene.

Foto: Mathies Ekelund Erlandsen / Museum Stavanger

Nyplanting og uttynning

Så skal det lages en ny forvaltningsplan for det biologiske mangfoldet.

– Uttynning av trekroner er en løsning. Nyplanting av trær som raggen kan vokse på kan også vurderes. Det finnes ingen «quick fix» i naturen, sier Austbø.

Selv om trærne skaper problemer, er også museet glad for at de ble stoppet før de rakk å hogge dem ned.

– Vi skal ta vare på både natur og kultur. Her er det mye interessant som også etter hvert kan formidles til publikum, sier Fojuth.