Toska regner med 21 års fengsel

David Toska regner med å bli dømt til 21 års fengsel for Nokas-ranet og andre lovbrudd han må stå til rette for.

Derfor mener forsvareren hans, Øystein Storrvik, at det ikke er noen grunn til å dømme klienten hans til tidsubestemt forvaring, slik aktoratet vil.

- Toska vil uansett få en lang fengselsstraff, sa Storrvik, og mente at det i seg selv bør være en god nok forsikring for samfunnet mot at Toska begår nye, alvorlige kriminelle handlinger i fremtiden.

Øystein Storrvik ba i sin prosedyre i dag om at lagmannsretten lytter til tingretten, som droppet aktoratets krav om forvaring og dømte David Toska til 19 års fengsel.

- Pekte ut vekter

Og forsvareren mente at det siden tingrettsdommen i mars i fjor er kommet ytterligere argumenter for å gi Toska en ordinær fengselsstraff istedenfor forvaring.

Øystein Storrvik påpekte først og fremst at Toska i høst pekte ut og navnga vekteren som skal ha fôret ham med opplysninger om Nokas.

Ifølge advokaten var denne forklaringen til Toska vel så viktig som Lars-Erik Andersens utpeking av Kjell Alrich Schumann som Nokas-drapsmann, og like viktig som Thomas Oscar Ingebrigtsens forklaringer om navngitte Nokas-ranere. Både Andersen og Ingebrigtsen bør ifølge aktoratet ha krafrige strafferabatter for sine opplysninger.

I så fall bør også Toska ha betalt for sin vekter-opplysning, mener Øystein Storrvik.

- Andre som har gitt navn, har bare bekreftet opplysninger som allerede lå i tiltalen. Toska ga navnet på en helt ny mann som til da var utenfor mistanke. Det er en veldig viktig opplysning - mye viktigere enn aktoratet vil ha det til, mener Storrvik.

- Psykologisk umulighet

 Øystein Storrvik avviste også aktoratets poeng om at Toskas motvilje mot å peke ut skyldige og uskyldige, tyder på at Nokas-hovedmannen fortsatt er styrt av spillereglene til de kriminelle miljøene.

- Jeg syns det har vært et utilbørlig press for å få Toska til å peke ut andre. For en som har planlagt og fått andre med seg på et ran som mislykkes, kan ikke i etterkant sitte og peke ut de andre som var med. Det er en psykologisk umulighet, sa Storrvik i sin prosedyre.

Øystein Storrvik pekte på at Lars-Erik Andersens avsløring av Kjell Alrich Schumann var et brudd på den kriminelle kodeksen som ikke ble tatt godt imot innenfor fengselsmurene. Men; Toska har aldri reagert på Andersens forklaring, påpekte Storrvik.

- Toska har vist en fin håndtering av dette kodeks-bruddet, argumenterte Storrvik.

- Kriminelle nettverk borte

Øystein Storrvik mener det uansett vil være umulig for David Toska å returnere til det kriminelle miljøet han har vært en del av i ti år når han kommer ut fra fengsel.

- Toska kriminelle nettverk er sprengt i filler i løpet av denne etterforskningen. Han vil komme ut i en helt annen situasjon. Det negative nettverket rundt ham er svekket, mens det positive nettverket, som består av familien hans, er blitt styrket gjennom denne saken, sa Storrvik, som også påpekte at David Toska har brukt de siste månedene i fengsel til skolearbeid og andre positive sysler.

Og; for en så profilert person som David Toska vil det - ifølge Storrvik - uansett være umulig å planlegge og gjennomføre nye, alvorlige kriminelle handlinger i fremtiden.

Aktoratet la torsdag ned påstand om at David Toska dømmes til 21 års forvaring - med en minstetid på 10 år.