NRK Meny
Normal

Toska og Schumann slapp forvaring

David Toska, Kjell Alrich Schumann, og Ridvan Halimi slapp forvaring. Lars-Erik Andersen fikk strafferabatt. Bare Metkel Betew fikk forvaring.

Betew, Schumann, Halimi og Toska
Foto: NRK

Lagmannsretten la seg ellers på et langt lavere straffenivå enn det aktoratet tok til orde for.

Aktoratet ville ha 21 års forvaring for Toska og Schumann. Dommen i lagmannsretten ble på henholdsvis 15 og 13 års fengsel.

Aktoratet ville også ha forvaring for Ridvan Halimi og Metkel Betew. Her nøyde lagmannsretten seg med forvaring for Betew i 12 år, med en minstetid på 8 år. Ridvan Halimi ble dømt til 11 års fengsel, som er lagmannsrettens utgangspunkt for Nokas-straffene. Det er fem år lavere enn det aktoratet tok til orde for - og bare tre år høyere enn det utgangspunktet forsvarerne gikk inn for.

Rabatt for Andersen

Aktoratet ville også gi Lars-Erik Andersen en solid strafferabatt for å ha pekt ut Kjell Alrich Schumann som drapsmann. De ville at Andersen skulle dømmes til 10 - istedenfor 16 - års fengsel.

Lagmannsretten gikk enda lavere, og ga Andersen en dom på 8 års fengsel. Men sammenliknet med resten av ranslaget, fikk ikke Andersen så godt betalt for sine opplysninger som det aktoratet ville. Andersen fikk "bare" tre års rabatt av dommer Daniel Lunde, og fikk samtidig samme straff som Dan Pettersen og Alf Henrik Christensen. Lars-Erik Andersen er med andre ord dømt på linje med de to som ifølge aktoratet hadde vaktroller under ranet - henholdsvis i Nedre Dalgate og i Sørmarka.

På den annen side: Lars-Erik Andersen har nesten fått straffen halvert i forhold til de 15 årene han fikk i tingretten.

Gamle venner nærmere hverandre

Aktoratets omdiskuterte forskjellsbehandling av de to tidligere kameratene Dan Pettersen og Thomas Oscar Ingebrigtsen er også dempet. Dommene i lagmannsretten lyder på henholdsvis 8 og 3 års fengsel. Aktoratet la opp til 15 og 3 års fengsel for de to.

Johnny Thendrup, som var den eneste som fikk strafferabatt i tingretten for sin tidlige forklaring, fikk ikke noe ekstra betalt av lagmannsretten. Han ble dømt til 11 års fengsel - det samme som for eksempel Ikmet Kodzadziku, som hele veien har nektet for å ha deltatt under ranet.

Her er dommene:

David Toska:

Dom: 15 års fengsel

Aktoratets påstand: 21 års forvaring med minstetid på 10 år.

Påstand/dom i tingretten: 21 års forvaring / 19 års fengsel

Kjell Alrich Schumann:

Dom: 13 års fengsel

Aktoratets påstand: 21 års forvaring med med minstetid på 10 år.

Påstand/dom i tingretten: 21 års forvaring / 16 års forvaring

Erling Havnå:

Dom: 14 års fengsel

Aktoratets påstand: 18 års fengsel (for Nokas-ranet og ranet av Postens brevsenter.)

Påstand/dom i tingretten: 21 år / 17 år.

Metkel Betew:

Dom: 12 års forvaring med en minstetid på 8 år.

Aktoratets påstand: 18 års forvaring med 10 års minstetid.

Påstand/dom i tingretten: 21 års forvaring / 16 års forvaring

Ridvan Halimi:

Dom: 11 års fengsel

Aktoratets påstand: 16 års forvaring med minstetid på 10 år.

Påstand/dom i tingretten: 18 års forvaring / 16 års forvaring

Ikmet Kodzadziku:

Dom: 11 års fengsel

Aktoratets påstand: 16 års fengsel

Påstand/dom i tingretten: 18 år / 15 år

Lars Erik Andersen:

Dom: 8 års fengsel

Aktoratets påstand: 10 års fengsel.

Påstand/dom i tingretten: 18 år / 15 år

Alf Henrik Christensen:

Dom: 8 års fengsel

Aktoratets påstand: 13 års fengsel

Påstand/dom i tingretten: 18 år / 13 år

Dan Pettersen:

Dom: 8 års fengsel

Aktoratets påstand: 15 års fengsel

Påstand/dom i tingretten: 18 år / 15 år

Johnny Thendrup:

Dom: 11 års fengsel

Aktoratets påstand: 14 års fengsel

Påstand/dom i tingretten: 16 år / 13 år

Thomas Oscar Ingebrigtsen:

Dom: 3 års fengsel

Aktoratets påstand: 3 1/2 betinget og 1/2 år ubetinget fengsel.

Påstand/dom i tingretten: 6 år / 4 år ubetinget.

William Pettersen:

Dom: 4 års fengsel

Aktoratets påstand: 5 års fengsel

Påstand/dom i tingretten: 10 år / 6 år