Tørkekrisen: Ber kommunene stille arealer til disposisjon til bøndene

Norske kommuner eier store landområder som per nå ligger brakk. Nå vil Frp-politiker i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen, ha kommunene med på en nasjonal dugnad.

Thore Askvik

Thore Askvik har nok fôr til kyrne nå, men til vinteren ser det verre ut.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er fôrkrise i landet og jeg vil oppfordre alle kommuner til å stille sine arealer til disposisjon.

På turstien ved Lundsneset på Hundvåg i Stavanger står Moi Nilsen og ser på de store områdene med uslått gress. Brunt og tørt. Sammen med bystyrerepresentanten i Stavanger står bonden Thore Askvik. Han ville gjerne ha hjulpet kommunen med å slå dette gresset. Han trenger fôr til kyrne hjemme i Randaberg.

Hadde kommunen bare spurt før.

– Nå er det ikke brukendes til så mye. Det skulle ha vært tatt tak i før.

Moi Nilsen og Thore Askvik

Thore Askvik (til venstre) diskuterer med Leif Arne Moi Nilsen. I midten står tidligere grunneier Bjarne Lunde.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Dugnad

Men andre steder er det ikke sikkert at det er for sent.

– Vi må sette i gang en nasjonal dugnad. Vi kan ikke ha det slik at vi må slakte ned buskapen, sier Moi Nilsen.

Forslaget kommer dagen før Frp-kollega, og landbruksminister, Jon Georg Dales hastetiltak mot fôr- og tørkekrisen blir gjeldende.

17 av 19 fylker i Norge skal være rammet av krisen. Tidligere har bondelaget i Hordaland gått ut med en appell om at grunneiere må trå til.

– Dette kan føre til at vi rett og slett ikke har smør til jul, sier Moi Nilsen.

Lundsneset

Kommunen eier store landbruksområder. De ligger brakk til de kommer i bruk. Her ved Lundsneset i Stavanger.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ekstra ansvar

Forslaget går ut på at bønder skal kunne slå gresset og bruke det gratis på kommunale tomter som står ubrukte.

Men her på Hundvåg er det for sent. Får bøndene tilgang nå, så kan områdene imidlertid brukes i årene som kommer.

– Det ligger et ansvar på kommunene. De burde ha tatt tak i dette før, sier bonde Thore Askvik.