Hopp til innhold

- Informasjon kan få ned forbruket

Ap-eren Torfinn Opheim mener at hvis klimautslippene skal gå ned, må vi endre holdningene våre.

Torfinn Opheim (Ap)

Torfinn Opheim (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Torfinn Opheim harsittet på Stortinget for Ap de siste fire årene, og var før det ordfører i Sauda.

I tillegg til at befolkningen må endre holdningene sine for å unngå overforbruk, mener han at bosetting i distriktene kan bidra til å gjøre verden til et sunnere sted.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Energiøkonomisering både privat og i bedrifter. Satse på fornybar energi, inkludert vannkraft og storsatsing på kollektivtilbud. Legge forholdene til rette for bosetting i distriktet. Bruke ressurser på informasjon slik at holdning til overforbruk blir endret.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Jeg har ingenting imot bompenger hvis dette er politisk ønskelig i de berørte områder, men dette fritar ikke staten for ansvar for utbygging av veier.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei!

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei, det fungerer ikke optimalt. Jeg tror det vil være utfordringer i helsevesenet så lenge det er forskning og utvikling på feltet som er til det beste for pasienten. Derfor gleder jeg meg til samhandlingsreformen.

- Vi må få fokus rettet mot forebygging i stedet for reparering. Å satse på helsetjenester i nærmiljøet og kommunene er til det beste for pasienten og sannsynligvis også for samfunnet.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Å tilhøre et politisk parti som har solidaritet som grunnidé og som lytter til de som har et vanskeligere utgangspunkt enn andre, enten det er i Norge eller utlandet. Samtidig har samarbeidet med fagbevegelse vært viktig. Partiet må være gjenkjennelig i disse sakene, og forutsigbart i så måte.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Distriktspolitikk, rettferdig fordeling og arbeid for alle.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Samarbeidspartnere må være så nær Ap som mulig i politiske saker.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- SV og Sp.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Frp.