Hopp til innhold

Sier tja til tvangssammenslåing

Men det er helt klart behov for endringer i kommune-Norge, mener Tore Nordtun.

Tore Nordtun (Ap)

Tore Nordtun (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Tore Nordtun en av dem på rogalandsbenken med lengst fartstid i politikken. Han er Aps listetopp i Rogaland.

Arbeid til alle er en av hans hjertesaker.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Fylket må planlegge utbygging av ny fornybar energi samt energibruk i bygg. Kommunene må satse på kollektivtrafikk, energibruk i bygg og kommunale klimahandlingsplaner. Enkeltmennesket må være bevisst på sine valg i hverdagen.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Bompenger, som et supplement til offentlig finansiering.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Arbeiderpartiet mener det er behov for forandringer i kommunestrukturen. Endringer i dagens kommuneinndeling er nødvendig for å sikre funksjonelle og bærekraftige kommuner. Der geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner, må staten positivt stimulere til dette.

- Strukturendringer bør være frivillig for kommunene, men ikke på en slik måte at enkeltkommuner kan stanse enhver endring som er ønsket av nabokommuner og er hensiktsmessig ut fra regionale hensyn.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Det kan alltid bli bedre! Første steg er å sette i verk den nye samhandlingsreformen. I tillegg bør vi ha ett kontinuerlig fokus på finansiering og fordelingen mellom helseregionene.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Rettferdig fordeling, arbeid til alle og trygghet i hverdagen.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Rettferdig fordeling, kamp mot fattigdom og arbeid til alle. I tillegg må vi få på plass en ny og forpliktende internasjonal avtale som virkelig reduserer de globale utslippene.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de ligger tettest mulig opp til Arbeiderpartiets ideologi og verdisyn. På denne måten er det lettest å få gjennomslag for de enkelte sakene fra dag til dag.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- SV og Sp.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Frp.