Togstopp gir byggestopp på Jæren

All sentrumsplanlegging langs Jærbanen ligger brakk fordi Jernbaneverket har stoppet planlegging av dobbeltspor fra Sandnes og sørover.

Togskinner

Sånn ser togbanen ut fra Sandnes og sørover på Jærbanen. Men enkeltsporet skal etter planen bli dobbeltspor, men da trengs det planer.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er en helt forferdelig situasjon, sånn kan vi ikke ha det.

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese er oppgitt. All planlegging av kommunens områder rundt jernbanelinja står på vent, fordi Jernbaneverket har stoppet planleggingen av det lovede dobbeltsporet.

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), og ordfører i Time, Reinert Kverneland (H)

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), og ordfører i Time, Reinert Kverneland (H) er oppgitt over at dobbeltsporplanleggingen har stoppet opp.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi sitter med ferdig regulerte bygg som er byggemeldt, blant annet en svær boligblokk. Vi trenger å vite om vi kan la dem begynne å bygge, eller si at nei, dere får ikke lov, sier Nese.

I 2013 var gleden stor da dobbeltspor fra Sandnes og sørover mot Egersund kom inn i nasjonal transportplan. For en av Norges raskest voksende regioner betød det at planlegging av flere boliger, og bedre sentrumsbebyggelse kom enda høyere på agendaen.

Men selv om dobbeltsporet er lovet, så er det ikke før om mer enn ti år frem i tid. Derfor bestemte Jernbaneverket seg for å stoppe planleggingen sin nå i våres, og derfor kommer det ingen reguleringsplan som ventet.

– Vi har ventet på reguleringsplan siden januar, sier Nese.

– Vi kan ikke ha det sånn, vi må i alle fall ha en plan, sier ordfører i Time, Reinert Kverneland.

– Har gjort vårt

Dobbeltsporet sørover fra Sandnes ligger helt sist i perioden som omfattes av Nasjonal transportplan (NTP), og dette er grunnen til at planleggingen er satt på vent. Stendal forteller at de redde for at en videre planlegging vil være utdatert før de kan bygge.

– Vi skjønner at det frustrerer kommunene, samtidig har jo vi gjort vårt og dette ligger hos departementet. De vil kunne håndtere dette greit videre, sier strategidirektør for region sør og vest i Jernbaneverket, Lars Christian Stendal.

Se tv-reportasjen fra da lekkasjen om dobbeltsporet kom:

De rødgrønne vil nå vinne Rogaland med dobbeltspor fra Stavanger til Egersund. Dagens lekkasje fra Nasjonal Transportplan skaper stor glede hos Høyre-ordførerne på hele jernbanestrekningen.

Varsler innsigelser

Allerede har Time kommune fått fem innsigelser fra Jernbaneverket på sin sentrumsplan for Bryne, og han varsler at Jernbaneverket vil komme med lignende innsigelser om de andre kommuner lager planer langs toglinja.

For ordfører Kverneland i Time, betyr det at utbyggingen av Bryne sentrum står på vent. Spesielt med tanke på at Jernbaneverket sin driftsbase legger beslag på en tomt kommunepolitikerne gjerne vil bruke til noe annet.

– Dette har engasjert kommunen i så mange år. Vi må få driftsbasen ut av sentrum, de har plassert alt mulig slag ting vi ikke vil ha der. Vi vil ha et finere sentrum der det skal bo folk. Vi vil jo legge til rette for at folk skal bruke toget, sier han oppgitt.

NTP behandles nå politisk, og skal vedtas neste år av Stortinget. Om Jærbanen fremdeles havner langt frem i tid vil det bety at videre planlegging langs banen også vil stå på vent.