- Trist at vi ikke klarer å levere den kvaliteten som er forventet

Pendlerne på Jærbanen er frustrerte over alle togforsinkelsene. De vil ha nytt signalanlegg nå.

Jærbanen

Pendlerne på Jærbanen er frustrerte over mange forsinkelser.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Det er jo veldig frustrerende å oppleve. Det skjer altfor ofte at det enten er signalfeil eller kabelfeil på strømanlegget. De to tingene er gjengangere.

Lederen i pendlerforeningen på Jærbanen, Odd Einervoll krever at Jernbaneverket ordner opp.

Tusenvis av pendlere drar daglig med Jærbanen på jobb. På strekningen mellom Egersund og Ganddal har det i vinter og vår vært uvanlig mange midlertidige stengninger av Jærbanen på grunn av feil med signalanlegget.

– Flere av dem som har faste tider reiser nok med bil allerede. Skal du åpne en butikk klokken ti, så må du være der klokken ti, sier Einervoll.

Odd Einervoll

Lederen i pendlerforeningen på Jærbanen, Odd Einervoll krever at Jernbaneverket ordner opp i problemene som fører til forsinkelser.

Foto: Øystein Ellingsen

Lederen i pendlerforeningen mener at smertegrensen nå er passert.

– Først og fremst vil vi nå utfordre Jernbanverket til å komme med konkrete planer for å få et nytt signalanlegg, sier Einervoll.

– Trist at vi ikke klarer å levere

Prosjektleder Erik Sletten i Jernbaneverket beklager ulempene feilene med signalanlegget på Jærbanen medfører for passasjerene.

– Jeg skjønner jo det at hvis man reiser med tog, så ønsker man at det skal gå når det er sagt at det skal gå. Det er trist at vi ikke klarer å levere den kvaliteten som er forventet og som vi har sagt at vi skal levere. Det er trist å høre at de ikke får det og trist å høre at de må klage for å fån fram sitt budskap, mener Sletten.

Togpassasjerer i Stavanger

Passasjerer på Jærbanen risikerer å komme for seint på jobb på grunn av forsinkelser.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

Prosjektlederen kan ikke love full opprustning av hele strekningen mellom Egersund og Ganddal med det første. Noe skjer imidlertid.

– Vi er nå i gang med å gjennomføre prosjektet som skal levere nytt signalanlegg til strekningen fra Stavanger til Klepp. Det blir nytt fra sommeren av neste år.

– Mobiltelefonene går i ett sett

Odd Einervoll finner ikke mye trøst i Jernbaneverkets framdriftsplan.
For ham og de andre togpendlerne handler det i neste rekke om beholde sin egen troverdighet i forhold til arbeidsgivere og folk man har avtaler med.

– Det er en stor utfordring nå det gjelder vesentlige forsinkelser. Du hører mobiltelefonene går i ett sett i topget, folk må gi beskjed om at de er forsinket. Eller de må ringe og utsette avtaler. I 2013 forventer du at ting skal gå greit, sier Einervoll.