NRK Meny
Normal

Fembarnsmor risikerer to timer til legevakten

I Suldal er de politiske rollene snudd på hodet. Høyre jobber for å beholde legevakten, mens Senterparti-ordføreren ønsker sentralisering.

Kirsten Vetrhus

– Jeg synes ikke det er greit i det hele tatt. To timer er for langt unna. Det vil nok også gjøre at tilflyttingen til Suldal blir dårlig, sier Kirsten Vetrhus.

Foto: Magnus Stokka

– Jeg synes ikke det er greit i det hele tatt. To timer er for langt unna. Det vil nok også gjøre at tilflyttingen til Suldal blir dårlig, sier fembarnsmor Kirsten Vetrhus som bor på Bråtveit i Øvre Suldal.

I dag bruker hun rundt en times kjøring til nærmeste legevakt i kommunesenteret i Sand. Nå risikerer hun å få en dobbelt så lang reise til legevakten.

– Hvis du har smerter eller vondt så er det en «dobbelt» så lang reise. Det går ikke, sier Vetrhus.

– Helt uakseptabelt

Sammen med kommunene Sauda, Vindafjord og Etne har Suldal i ett års tid sett på mulighetene for en felles legevakt, som trolig vil bli lagt til Ølen om sammenslåingen blir en realitet.

Rainer Speth er gruppeleder for Høyre i Suldal, og han er en av de sterkeste talspersonene for å beholde dagens ordning.

– Vi har allerede i dag en times kjøring til legevakten. Det å måtte bruke to timer til legevakten er ikke akseptabelt. Folk blir bekymret hvis legevakten blir så langt fra hjemmene deres, sier Speth.

Vil ha døgnåpen legevakt

I dag blir en risiko- og sårbarhetsanalyse lagt fram. Den konkluderer med at dagens legevaktordning ikke er god nok, og understreker, etter det NRK får opplyst, at legevaktene i dag er for små og sårbare.

– Vi har en ordning som vi ikke kan ha framover, og da er det bedre med en sentralisering som gir døgnåpen legevakt, sier Torkel Myklebust (Sp) som er ordfører i Suldal.

Han mener også en sentralisering vil gjøre det enklere å bemanne ledige stillinger på legevakten.

– Foreløpig ser jeg ingen andre løsninger enn sammenslåingen, sier Myklebust, som understreker at dette er hans personlige mening. Senterpartiet i Suldal har ennå ikke tatt stilling til saken.

De fire kommunene Suldal, Sauda, Vindafjord og Etne tar stilling til saken i mars og april.