– Har ikke kontroll på hva som foregår i bofellesskap

Helsetilsynet har hatt to landsomfattende tilsyn på 20 år i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. – Myndighetene avdekker ikke lovbrudd, mener NFU.

Bofellesskap

(Arkivfoto)

Foto: Erik Waage / NRK

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen mener myndighetene ikke har kontroll på hva som skjer i kommunale bofellesskap.

Foto: Privat

– Helsetilsynet må fortsette med nasjonale tilsyn inntil tjenestene er innenfor lovens rammer, sier Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forening for psykisk utviklingshemmede (NFU).

Statens helsetilsyn har utført to landsomfattende tilsyn i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede siden HVPU-reformen ble innført for 20 år siden.

Tilsynene gjaldt bruk av tvang og makt, og avdekket lovbrudd i tre av fire bofellesskap.

– De må ha flere tilsyn, og de må utvides til også å omfatte kvaliteten i tjenestene, sier Gitlesen.

– Kan ødelegge liv

NRK fortalte tidligere denne uken om en rapport utarbeidet av forskere ved NTNU, som viser at psykisk utviklingshemmede blir stuet inn i bofellesskap som er større enn institusjoner som ble lagt ned på 90-tallet.

Rapporten viser at de store bofellesskapene skaper grobunn for uro og trakassering, og gir dårlig service overfor beboerne. Studier viser også at det foregår tung medisinering av beboere, uten at en diagnose er stilt.

Gitlesen mener myndighetene ikke har kontroll på hva som skjer i kommunale bofellesskap.

– Det er en total mangel på veiledning og kompetanse. Alt er opp til den enkelte lederen og ansatte i bofellesskapene. Er du heldig med dem, blir forholdene bra, men er du uheldig, blir livet ødelagt, sier Gitlesen.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen)

Innrømmer nedprioritering

Avd.dir Statens Helsetilsyn Richard Knoff

Richard Knoff, avdelingsdirektør i Stens helsetilsyn, varsler økt tilsyn i kommunale bofellesskap.

Foto: Statens Helsetilsyn

Avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Richard Knoff, innrømmer at tilsyn i bofellesskap har blitt nedprioritert.

– At det ikke er gjort noe spesielt de siste årene skyldes at andre ting har kommet høyere opp i køen, sier han.

Gitlesen mener at det fortsatt er omfattende lovbrudd i bofellesskap, og Knoff innrømmer at det er en fare for dét.

– Lovbruddene som er påvist blir fulgt opp av fylkesmennene inntil forholdene er ordnet, men det er nok en klar fare for at det har vært lovbrudd andre steder de siste årene, sier Knoff.

Helsetilsynet varsler nå økt fokus på kommunale bofellesskap.

– Akkurat når det blir kan jeg ikke si noe om, sier Knoff.