To spedbarn er smitta

Det er no to spedbarn som er innlagt på nyføddintensiven ved Stavanger universitetssjukehus, som er smitta av tarmbakterien Klebsiella. Dei to barna har likevel ikkje blitt sjuke av bakterien, og vil bli skrevne ut i løpet av kort tid. For to veker sidan døydde eitt spedbarn som hadde blitt smitta av bakterien ved nyføddintensiven på sjukehuset. Avdelingen er no i vanleg drift, men det vil bli teke regelmessige screeningprøver av barn på avdelinga.