Statoil: Rustent rør kunne ført til dødsfall

Statoil legger seg langflate etter to alvorlige hendelser på Mongstad og Trollfeltet. I en granskingsrapport kommer det frem at begge hendelsene kunne ført til dødsfall.

MONGSTAD: Slik så det ut ved oljeraffineriet Mongstad utenfor Bergen da det oppstod en gasslekkasje. Alle de ansatte måtte evakueres.

Statoil har gransket ferdig hendelsene som førte til evakuering av 600 ansatte på Mongstad, og 20 ansatte på Trollfeltet i oktober i fjor.

– Kunne ført til dødsfall

Det var lørdag 15. oktober at 20 av de ansatte ved den mobile riggen Songa Endurance på Trollfeltet måtte evakueres på grunn av en gasslekkasje. Ingen personer ble skadet i forbindelse med hendelsen.

Jens Økland og Margareth Øvrum

Jens Økland, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering og Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring under pressekonferansen.

Foto: Thomas Ystrøm

I granskingsrapporten fra hendelsen kommer det frem at alvorlighetsgraden er høy, og Statoil konkluderer med at det i verste fall kunne ført til dødsfall dersom sikkerhetsutstyret ikke fungerte slik det skulle.

– Dette er en sak som har preget meg personlig. Dette er en av de mest alvorlige brønnkontrollhendelsene vi har hatt, og jeg er veldig takknemlig for at ingen ble skadet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring under pressekonferansen.

Rapporten konkluderer med at det er to hovedfunn som har medvirket til lekkasjen.

– Denne hendelsen viser med all tydelighet at vi ikke er gode nok, sier Øvrum. Det er igangsatt flere strakstiltak for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Songa Endurance

Ansatte ved den mobile riggen Songa Endurance måtte evakueres. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Songa Offshore

Manglende vedlikehold

Ti dager senere, tirsdag 25. oktober, oppstod det en hydrogenlekkasje i en del av anlegget på Mongstad-raffineriet. Lekkasjen førte til at alle de 600 ansatte ble evakuert.

Statoil har i ettertid sagt at det kunne ha vært en fare for eksplosjon dersom gassen hadde tatt fyr. Også her konkluderer selskapet med at hendelsen kunne endt med dødsfall.

I rapporten pekes det på at feilprioritering av overflatevedlikehold som følge av manglende risikoforståelse er en av de bakenforliggende årsakene.

Jens Økland, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm, og prosessering, innrømmer at manglende vedlikehold for å spare penger førte til den alvorlige lekkasjen på Mongstad.

– Rapporten peker på at prioriteringer har vært styrt av marginer, økonomi og ressurstilgang. Dette viser at vi har gjort feil prioriteringer basert på manglende risikoforståelse, sier han.

– Risikovurderingen ikke god nok

– Vår første prioritet er sikkerheten til personell og utstyr. Det er helt utenkelig å drive uten at det er trygt. I dette tilfellet var risikovurderingen vår ikke god nok, og det førte til en alvorlig hendelse, sier Økland.

For å unngå fremtidige hendelser er det igangsatt tiltak. Blant annet har selskapet besluttet å intensivere programmet for overflatevedlikehold de neste to årene.

– I tillegg skal bedre sikkerhetsledelse oppnås gjennom økt tilstedeværelse fra ledelsen i anlegget, sier Økland.

Oljeraffeneriet på Mongstad

Jens Økland, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm, og prosessering sier risikovurderingen var for dårlig, og at dette førte til den alvorlige hendelsen på Mongstad.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Oversendt til Petroleumstilsynet

Statoil har tidligere gransket to andre hendelser som skjedde i samme periode. Resultatet av disse viste ingen sammenheng mellom hendelsene og nedbemanning i selskapet, ifølge selskapet selv.

– Det med å drive effektiv er nødvendig, men det aller viktigste er å drive sikkert. Når vi går ut fra de granskingene vi har lagt frem i dag så viser de ikke en sammenheng, sa Jannicke Nilsson, konserndirektør i Statoil for sikker og effektiv drift i etterkant av granskingen.

Statoil har likevel sagt at de vil fortsette granskingen internt for se om det er noen sammenhenger mellom hendelsene.

Bellona: – Skammelig

Bellona-leder, Frederic Hauge, reagerer sterkt etter at rapportene ble kjent, og tror hendelsene har sammenheng med kostnadskuttene på norsk sokkel.

– Det er skammelig at Oljedirektoratet skryter av at borekostnadene er halvert, samtidig som slike ting skjer, sier han.

– Rapporten viser at begge hendelsene var langt mer alvorlige enn hva Statoil ville innrømme. De har hele veien forsøkt å legge lokk på det som skjedde og de ansatte som var til stede har vært redde for å varsle, sier han.

Rapportene er sendt videre til Petroleumstilsynet.