To mistet førerkortet

Utrykningspol gjennomførte en trafikkontroll på E-39 ved Kyllingstad i Gjesdal med fokus på hastighet. 2 bilførere fikk bøter og 2 bilførere ble anmeldt og fikk sitt førerkort beslaglagt. Høyeste hastighet 133 km/t i 80 km/t sone