TO FERJER TIL OG MED ONSDAG:

Til og med onsdag 27. august vil det kun gå to ferjer mellom Arsvågen og Mortavika. Det vil da kun gå ferje hel og halv, og ikke hvert 20. minutt som ellers. Årsaken er at en av ferjene skal på verksted, ifølge Fjord1.